Cicle Mitjà d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (LOE)

imageselec

Grau Mitjà de 2000 hores

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR?

Instal·lador-mantenidor electricista. Electricista de construcció. Electricista industrial. Electricista de manteniment. Instal·lador-mantenidor de sistemes domòtics. Instal·lador-mantenidor d’antenes. Instal·lador de telecomunicacions en edificis de vivendes. Instal·lador-mantenidor d’equips i instal·lacions telefòniques. Muntador d’instal·lacions d’energia solar fotovoltàica.

MÒDULS PROFESSIONALS:

Primer curs:

 1. Automatismes industrials.
 2. Electrònica.
 3. Electrotècnia.
 4. Instal·lacions elèctriques interiors.
 5. Formació i orientació laboral.
 6. Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

 1. Instal·lacions de distribució.
 2. Infraestructures comunes de telecomunicació en vivendes i edificis.
 3. Instal·lacions domòtiques.
 4. Instal·lacions solars fotovoltaiques.
 5. Màquines eléctriques.
 6. Empresa i iniciativa emprenedora.
 7. Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 8. Formació en Centres de Treball: 380 hores.

COM S’ACCEDIX?

Accés directe:

 • Graduats en Educació Secundària Obligatòria.
 • Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).
 • Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).
 • Tindre el 2n de BUP aprovat.
 • Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.
 • Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.
 • Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ: TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.
O continuar altres estudis de Formació Professional.

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents

 • Tècnic Auxiliar d’Electricitat, branca Electricitat i Electrònica. (FP1)
 • Tècnic Auxiliar Instal·lador-Mantenidor Elèctric, branca Electricitat i Electrònica. (FP1)
 • Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents
 • Tècnic en Equips i Instal·lacions Electrotècniques (LOGSE)
RD 177/2008 BOE 01/03/2008 Currículum CV Accés a través de prova Horari