II Concurs d’Idees empresarials Innovadores


L’IES Sant Vicent Ferrer i l’IES Bernat Guinovart d’Algemesí, en col·laboració amb les entitats locals que configuren la Xarxa Novigi, presenten la II Convocatòria del Concurs d’Idees Empresarials Innovadores. El concurs, té com a objectiu fonamental fomentar l’esperit emprenedor, motivant a l’alumnat perquè aplique els seus coneixements, talent, creativitat i experiència professional amb l’objecte de desenvolupar serveis i productes que siguen viables econòmicament i socialment útils de qualsevol sector productiu.

https://portal.edu.gva.es/iessantvicent/wp-content/uploads/sites/199/2024/01/2024-BasesIIconcursidees.pdf

2024-BasesIIconcursidees