Últimes instruccions alumnes Proves d’Accés a CF

 • Per a l’accés al centre, serà imprescindible que els alumnes presenten el document d’identificació (DNI/NIE) i  porten mascareta.
 •  Proves d’accés de Grau Mitjà :
  • Els alumnes que comencen les proves a les 09:00h, hauran d’arribar al centre amb 30 minuts d’antelació, és a dir a les 08:30h.
  • Per a la resta de proves, els alumnes hauran de presentar-se 15 minuts abans de l’inici de les proves

 

 •  Proves d’accés de Grau Superior :
  • Els alumnes que comencen les proves a les 16:00h, hauran d’arribar al centre amb 30 minuts d’antelació, és a dir a les 15:30h.
  • Per a la resta de proves, els alumnes hauran de presentar-se 15 minuts abans de l’inici de les proves. 
  • IMPORTANTTots els alumnes que el dia 2 de juliol es  presenten a assignatures específiques de grau superior, hauran de presentar-se al centre a les 15:30h independentment de l’horari de l’assignatura que es presenten.