MATRÍCULES ESO

ATENCIÓ: EL PROCÉS DE MATRICULACIÓ EL REALITZA AQUELL ALUMNAT QUE JA ESTÀ CURSANT ALGUN NIVELL EN EL CENTRE O HA OBTINGUT PLAÇA EN EL PROCÉS D'ADMISSIÓ REALITZAT EN LA WEB DE CONSELLERIA.

MOLT IMPORTANT

Si té algun dubte o dificultat a l'hora d'emplenar el formulari pose's en contacte amb el centre (966957305).

 

MATRÍCULA  CURS 2024-2025

DATA  MATRÍCULA

FORMULARI MATRÍCULA

1r ESO

(adscrits de Reis Catòlics)

25 y 27 JUNY

PRESENCIAL

1r ESO

(adscrits de Rambla dels Molins)

28 JUNY

PRESENCIAL

1r ESO

(només repeticions)

1 JULIOL

Accés

1r ESO

(ADMESOS EN EL PROCÉS D'ADMISSIÓ)

22-26 JULIOL

PRESENCIAL

S'ARREPLEGA EL SOBRE DE MATRÍCULA EN LA SECRETÀRIA DEL CENTRE

2n ESO

(promocionen de 1r i repetidors de 2n)

2 JULIOL

Accés

2n ESO

(ADMESOS EN EL PROCÉS D'ADMISSIÓ)

22-26 JULIOL

PRESENCIAL

S'ARREPLEGA EL SOBRE DE MATRÍCULA EN LA SECRETÀRIA DEL CENTRE

3ºESO

(promocionen de 2n i repetidors de 3r)

4 JULIOL

Accés

3r ESO

(ADMESOS EN EL PROCÉS D'ADMISSIÓ)

22-26 JULIOL

PRESENCIAL

S'ARREPLEGA EL SOBRE DE MATRÍCULA EN LA SECRETÀRIA DEL CENTRE

4ºESO

(promocionen de 3r i repetidors de 4t)

8 JULIOL

Accés

4t ESO

(ADMESOS EN EL PROCÉS D'ADMISSIÓ)

22-26 JULIOL

PRESENCIAL

S'ARREPLEGA EL SOBRE DE MATRÍCULA EN LA SECRETÀRIA DEL CENTRE