Reunions inici de curs

Les reunions inicials entre els/les tutors/ras i les famílies seran:

1r I 2n ESO: DILLUNS 25 DE SETEMBRE: 20.00 HORES (AULA TUTORIA DEL GRUP LLEVAT
QUE HAJA UNA ALTRA INDICACIÓ).


3r i 4t ESO + 1r i 2n BATXILLERAT: DIMARTS 26 SETEMBRE 20.00 HORES (AULA
TUTORIA DEL GRUP LLEVAT QUE HAJA UNA ALTRA INDICACIÓ).

Per qüestions d’aforament només podrà acudir un progenitor per alumne/fora de perill causa justificada. No està permesa l’assistència dels alumnes a la reunió.