Reunions inicials

Les reunions de pares amb els/les tutors/as es duran a terme amb el següent calendari:

  • DILLUNS 20 setembre. 1r ESO a les aules de referència.
  • DIMARTS 21 setembre. 2n ESO a les aules de referència.
  • DIMECRES 22 setembre. 3r ESO a les aules de referència.
  • DIJOUS 23 setembre. 4t ESO a les aules de referència.
  • DILLUNS 27 setembre. 1r – 2n batxillerat a les aules de referència.
  • DIMARTS 28 setembre. 1r-2n formació professional bàsica a les aules de referència.
  • DIMECRES 29 setembre. 1r-2n cicles formatius a les aules de referència.

Atés el protocol COVID que limita la capacitat a les aules sólamente podrà assistir un progenitor per alumne/a. Totes les reunions seran a les 20 hores.