Publicació llistats alumnes

Els llistats d’alumnes per grups es faran públics en el tauler d’anuncis del centre atés el següent ordre:

DIVENDRES 3 DE SETEMBRE

1r ESO. 09.00-11.00 HORES

2n ESO. 11.30 – 13.30 HORES

DILLUNS 6 DE SETEMBRE

3r ESO. 09.00-10.30 HORES

4t ESO/1r-2n BACH. 11.00-13.00 HORES

DIMARTS 7 DE SETEMBRE

CICLES/FPB. 09.00-11.00 HORES

S’informa que no es faran canvis d’alumnes/as de grup ni d’optatives.