IMPORTANT: PUBLICACIÓ NOTES PROVISIONALS GRAU MITJÀ

Les notes provisionals de les proves d’accés a cicles formatius de grau mig es publicaran en el tauler d’anuncis del centre el dilluns 31 de maig a les 13 hores. El període de reclamacions s’iniciarà en aqueix moment i acabarà el 2 de juny.