Aneu a la barra d'eines
cdc

El Centre Digital Col.laboratiu (CDC) aporta eines digitals per a:

 • Millorar la gestió i la coordinació als centres educatius.
 • Millorar  les comunicacions dins i fora del centre.
 • Potenciar el treball col.laboratiu del claustre i dels departaments didàctics.
 • Ajudar a gestionar les classes (Integració amb Aules i Teams)
inicio1

Des de Centre Digital Col·laboratiu es pretén:

 • Augmentar les capacitats TIC de l'alumnat afavorint l'alfabetització digital des d'edats primerenques.
 • Millorar les destreses del professorat.
 • Fomentar l'ús d'eines col·laboratives.

Principis del CDC:

 • Protecció del Menor.
 • Igualtat d'oportunitats.
 • Inclusió Educativa (Estudiants NESE).
 • Protecció de dades.
 • Promoure el treball col·laboratiu anteposant-lo a l'individualisme.

Avantatges del CDC:

 • Un entorn per centre i un entorn col·laboratiu únic per a tota la comunitat educativa valenciana.
 • Una única plataforma amb control de dades i ús.
 • Governança des d'ITACA3 d'identitats i de grups MS Teams.
 • Un correu electrònic com a part de la identitat digital del personal docent (@edu.gva.es), no docent i alumnat (@alu.edu.gva.es) als afectes educatius, sense utilitzar comptes personals.
 • Quadern de notes docent, documents en el núvol, compartició d'experiències i de recursos digitals, intranet amb accés restringit.

EL CDC COM A MODEL DE CENTRE DIGITAL

OBJECTIUS:

 • Integració de:

 • Recolzament amb la millora de les infraestructures TIC dels centres:
  • Ampliació ample banda connexió.
  • Subministrament dispositius mòbils (tauletes i portàtils): aules mòbils.
  • Implantació WIFI en CEIPS (Escuelas Conectadas), IES i resta de centres.
  • Aules digitals interactives