COM PUC ACCEDIR AL TEAMS CDC-SUPORT?

Poseu-vos en contacte amb tots els centres CDC a través del Fòrum de debat de l'equip de Teams CDC SUPORT! Som una comunitat activa i ens ajudem entre nosaltres.

 1. Accedeix  a http://www.office.com Identifica't amb la teva identitat digital.
 2. Accedeix a Teams.
 3. Sol·licita Unir-te a un equip.
 4. Escriu aquest codi d9645wj. Us demanem que realitzeu les accions següents:
 • Fes servir el canal «1. Recursos» del nou Teams per consultar novetats, comunicats i guies.
 • Fes servir el canal «2. Debats i consultes» del nou Teams per plantejar consultes, dubtes i suggeriments que de forma col·laborativa es podran contestar i compartir.

El CDC és un projecte de la "Conselleria d'Educació, Cultura i Esport" i la "Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic", a través de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions.

EL CDC COM A MODEL DE CENTRE DIGITAL

OBJECTIUS:

Integració de:

Recolzament amb la millora de les infraestructures TIC dels centres:

  1. Ampliació ample banda connexió.
  2. Subministrament dispositius mòbils (tauletes i portàtils): aules mòbils.
  3. Implantació WIFI en CEIPS (Escuelas Conectadas), IES i resta de centres.
  4. Aules digitals interactives

 

Este portal web pertany als Espais de Comunicació de GVAit3du

Segueix i comparteix els nostres Espais de Comunicació