El CDC és un projecte de la "Conselleria d'Educació, Cultura i Esport" i la "Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic", a través de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions.

EL CDC COM A MODEL DE CENTRE DIGITAL

OBJECTIUS:

Integració de:

Recolzament amb la millora de les infraestructures TIC dels centres:

    1. Ampliació ample banda connexió.
    2. Subministrament dispositius mòbils (tauletes i portàtils): aules mòbils.
    3. Implantació WIFI en CEIPS (Escuelas Conectadas), IES i resta de centres.
    4. Aules digitals interactives