Obert termini d’inscripció Premis Professionals Fase Centre

Al següent enllaç trobareu el formulari d’inscripció als premis professionals Fase Centre. Podeu presentar-ho degudament omplit en paper a Secretaria o bé enviar-ho per correu electrònic a secretariacpmt@cpmt.es. El termini d’inscripció finalitza el dia 1 de juliol.

El dia de la prova haureu de portar 3 còpies en paper de les partitures que aneu a interpretar per al tribunal.

Petició Avaluació Anticipada

Els alumnes de 5é i 6é d’ensenyament professional que es presenten a l’ABAU, proves d’accés a Ensenyaments Superiors de Música, o necessiten les notes per a convalidar assignatures de batxiller, poden sol·licitar, amb l’aprovació del professor tutor, l’anticipació de l’avaluació final. Esta avaluació anticipada tindrà lloc el dia 15 de maig, i el termini d’admissió de sol·licituds serà del 2 al 7 de maig ambdós inclosos. Complimentar aquest document implicarà el compromís per part de l’alumne d’assistir a totes les activitats acadèmiques fins a final de curs, sempre que així ho requereixquen els professors. De igual manera, aquest document suposarà la declaració jurada de la concurrència a estes proves.

IMPORTANT: Els alumnes sol·licitants emplenaran formulari online i també entregaran en secretaria l’imprés adjunt signat per ells i el tutor

PETICIÓ ONLINE: Emplenar el següent formulari abans del 7 de maig. https://forms.gle/NaHd58f11vYhZecu6

PETICIÓ EN PAPER: Del 2 al 7 de maig en secretaria o consergeria. Formulari de petició de l’avaluació en paper.

Obert termini de sol·licitud autoritzacions per alumnat major o menor de l’edat idònia.

Està obert el termini per a sol·licitar l’autorització per presentar-se a les proves d’accés per a alumnes menors o majors de l’edat idònia. Els documents que cal presentar són:

Tota la documentació s’ha d’enviar al correu secretariacpmt@cpmt.es, o bé presentar-la en persona a la secretaria del centre.

Termini: de l’1 de febrer al 30 d’abril.