Informació Eleccions al Consell Escolar 2023

Al següent document podeu trobar tota la informació sobre la convocatòria d’eleccions al Consell Escolar 2023 al CPMT. El present curs es trien:

  • 2 professors/es
  • 2 alumnat
  • 2 pares/mares

Les eleccions tindran lloc el 23 de Novembre de 2023.

Al document podeu trobar:

  • La convocatòria del procés
  • L’acta de constitució de la Junta Electoral.
  • El calendari d’actuacions.
  • Les normes i organització de les votacions.
  • Els censos de pares i alumnat estan exposats al tauler d’anuncis de l’entrada del centre.
  • La normativa per al vot no presencial.

Tota aquesta informació també la podeu consultar en paper als taulers d’anuncis de l’entrada del centre.