Reunió informativa Orientació Acadèmica. Alumnes 5é i 6é EP

El proper dimecres 25 d’octubre a les 20 h a la Biblioteca tindrà lloc la reunió informativa d’orientació acadèmica dirigida als alumnes de 5é i 6é d’Ensenyaments Professionals, on es parlarà de les proves d’accés als Ensenyaments Superiors i dels Premis Professionals de final de Grau.

Informació Eleccions al Consell Escolar 2023

Al següent document podeu trobar tota la informació sobre la convocatòria d’eleccions al Consell Escolar 2023 al CPMT. El present curs es trien:

 • 2 professors/es
 • 2 alumnat
 • 2 pares/mares

Les eleccions tindran lloc el 23 de Novembre de 2023.

Al document podeu trobar:

 • La convocatòria del procés
 • L’acta de constitució de la Junta Electoral.
 • El calendari d’actuacions.
 • Les normes i organització de les votacions.
 • Els censos de pares i alumnat estan exposats al tauler d’anuncis de l’entrada del centre.
 • La normativa per al vot no presencial.

Tota aquesta informació també la podeu consultar en paper als taulers d’anuncis de l’entrada del centre.

Informació Premi Galbis: Ordre actuació, constitució tribunal i calendari.

Una vegada realitzat el sorteig de l’ordre d’actuació dels aspirants al Premi Galbis, l’ordre ha quedat de la següent manera:

 1. Alumne/a de Clarinet
 2. Alumne/a de Violí
 3. Alumne/a de Cant
 4. Alumne/a de Flauta Travessera

El tribunal estarà format pels següents membres:

President: Blas Pi Rodríguez, director del CPMT

Vocals: Daniel Labrada Pérez, Mireia Marí Aguilar, Rubén Herrero Belda, María José Llopis Ramón

Secretari: Regidor d’Educació de l’Ajuntament o persona en qui delegue.

Les audicions tindran lloc el Divendres, 20 d’octubre a les 18:00 h. al Saló d’Actes del Conservatori.

Convocatòria Proves d’obtenció directa del Certificat d’Ensenyaments Elementals

Al següent document podeu trobar la convocatòria per a les Proves d’Obtenció directa del Certificat d’Ensenyaments elementals. El calendari d’actuacions és el següent:

Període d’inscripció: del 3 al 15 d’octubre.
Publicació dels tribunals, calendari d’actuacions i relació d’aspirants: 24 d’octubre.
Realització de les proves: 14 de novembre.
Període de reclamacions: 15, 16, 17  de novembre.
Sol·licitud del certificat: 20 de novembre.

Podeu trobar més informació i els documents d’inscripció a la nostra pàgina sobre la prova.

Proves Alumnat Mobilitat Erasmus+ Berlín 2024

En el següent document podeu trobar la convocatòria de proves per a la selecció d’alumnat per a la Mobilitat Erasmus+ a Berlin en Abril 2024.

Tota la documentació s’ha de presentar a Consergeria o al correu erasmusplustorrent@cpmt.es abans del 27 d’octubre.

Les proves tindran lloc el 3 de novembre.