Lletra d’ordenació del procés d’admissió i matriculació 2024/25

Resultat lletra sorteig procés admissió en cas d’empats

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2024, de la direcció general de Centres Docents, per la qual es fa públic el resultat del sorteig a què fa referència l’article 38 del Decret 48/2024, que regula l’admissió en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i centres d’educació especial per al curs 2024/2025

Lletres per a ordenar el primer cognom: A – P (en este orde)
Lletres per a ordenar el segon cognom, i que s’aplicaran quan hi haja coincidència amb el primer: P – O (en este orde)

https://dogv.gva.es/datos/2024/05/23/pdf/2024_4697.pdf

Resolució autoritzacions Majors i menors edat idònia proves 2024-25

Una vegada rebudes les sol·licituds d’autorització per a presentar-se a les proves d’accés i ingrés per part dels aspirants amb edats menors i majors de les considerades idònies, la direcció del centre ha publicat els aspirants autoritzats i no autoritzats.

Resolució MAJORS de l’edat idònia (actualitzat 9/05)
Resolució MENORS de l’edat idònia

Petició Avaluació Anticipada

Els alumnes de 5é i 6é d’ensenyament professional que es presenten a l’ABAU, proves d’accés a Ensenyaments Superiors de Música, o necessiten les notes per a convalidar assignatures de batxiller, poden sol·licitar, amb l’aprovació del professor tutor, l’anticipació de l’avaluació final. Esta avaluació anticipada tindrà lloc el dia 15 de maig, i el termini d’admissió de sol·licituds serà del 2 al 7 de maig ambdós inclosos. Complimentar aquest document implicarà el compromís per part de l’alumne d’assistir a totes les activitats acadèmiques fins a final de curs, sempre que així ho requereixquen els professors. De igual manera, aquest document suposarà la declaració jurada de la concurrència a estes proves.

IMPORTANT: Els alumnes sol·licitants emplenaran formulari online i també entregaran en secretaria l’imprés adjunt signat per ells i el tutor

PETICIÓ ONLINE: Emplenar el següent formulari abans del 7 de maig. https://forms.gle/NaHd58f11vYhZecu6

PETICIÓ EN PAPER: Del 2 al 7 de maig en secretaria o consergeria. Formulari de petició de l’avaluació en paper.

Convocatòria proves de recuperació assignatures pendents EP Juliol 2024

/

Per ordre de la Direcció del centre i segons la legislació vigent, es convoquen les proves extraordinàries per a recuperar les assignatures pendents dels alumnes matriculats en el centre per al dia 1 juliol de 2024 amb el següent horari:

  • Història: 9’30 hores
  • Llenguatge Musical: 10’00 hores
  • Harmonia: 10’30 hores
  • Anàlisi: 10’30 hores
  • Conjunt, cambra, optatives, cor, orquestra i idiomes: 16’00 hores
  • Piano complementari, clavecí complementari: 17’00 hores
  • Especialitats instrumentals i acompanyament: 18’00 hores

Convocatòria completa.

Obert termini de sol·licitud autoritzacions per alumnat major o menor de l’edat idònia.

Està obert el termini per a sol·licitar l’autorització per presentar-se a les proves d’accés per a alumnes menors o majors de l’edat idònia. Els documents que cal presentar són:

Tota la documentació s’ha d’enviar al correu secretariacpmt@cpmt.es, o bé presentar-la en persona a la secretaria del centre.

Termini: de l’1 de febrer al 30 d’abril.

Setmana d’Aules Obertes 2024: 6-10 Maig

El Conservatori Professional de Música de Torrent ofereix a tots aquells interessats en presentar-se a les proves d’accés als ENSENYAMENTS ELEMENTALS I PROFESSIONALS de música la possibilitat de conèixer el nostre centre. Per açò informem de que es va a dur a terme una setmana d’aules obertes on es podrà assistir a les classes en qualitat d’oient i rebre consell dels nostres professors i professores. Esta activitat no alterarà el funcionament ordinari de les nostres classes, i estarà organitzada en funció del nombre de sol·licituds. Està prevista també la realització d’una reunió informativa que tindrà lloc el dimecres 8 de maig a les 20 hores. En esta reunió s’informarà sobre els continguts i estructura de les proves, així com de la mecànica de la realització d’aquestes. Preguem informen de l’assistència o no en la pregunta formulada al qüestionari.

Els aspirants interessats en la prova d’ingrés a 1r EEEE NO PODEN inscriure’s en esta activitat. Per a l’ingrés a 1r EEEE el centre té programada la realització d’un acte informatiu el dia 26 de juny a les 19 hores per al qual no serà necessari inscriure’s.

Inscripcions de l’15 al 28 d’abril omplint el formulari que teniu a continuació. Una vegada contestat el formulari rebreu un correu amb les vostres respostes, aquest serà el vostre resguard d’inscripció.

Realització del 6 al 10 de maig