Informació Eleccions al Consell Escolar 2023

Al següent document podeu trobar tota la informació sobre la convocatòria d’eleccions al Consell Escolar 2023 al CPMT. El present curs es trien:

  • 2 professors/es
  • 2 alumnat
  • 2 pares/mares

Les eleccions tindran lloc el 23 de Novembre de 2023.

Al document podeu trobar:

  • La convocatòria del procés
  • L’acta de constitució de la Junta Electoral.
  • El calendari d’actuacions.
  • Les normes i organització de les votacions.
  • Els censos de pares i alumnat estan exposats al tauler d’anuncis de l’entrada del centre.
  • La normativa per al vot no presencial.

Tota aquesta informació també la podeu consultar en paper als taulers d’anuncis de l’entrada del centre.

Resolució lletra desempats matriculació 23/24

S’ha celebrat el sorteig públic de les lletres dels cognoms per a resoldre els empats i l’ordre de matriculació el proper curs 23/24 en tots els centres públics de la Conselleria d’Educació.

Les lletres del primer cognom són: SP
En cas d’empat en el primer cognom, les lletres del segon són: PS

Imagen

Convocatòria Premis Professionals Fase Centre 2022/23

Per ordre de la direcció del centre i segons l’ORDRE 76/2014 de 16 de setembre, es convoquen els PREMIS PROFESSIONALS DE MÚSICA, fase de centre.

A) PREMIS CONVOCATS

Premis professionals de música, un per cada especialitat.
Premi professional de música, modalitat Història de la Música.
Premi professional de música, modalitat Música de Cambra.
Premi professional de música, modalitat Fonaments de Composició.

B) CALENDARIS

Inscripcions: Des del 26 al 29 de de juny.
Caldrà adjuntar tres còpies enquadernades de cada obra.
Publicació calendari d’actuacions i composició de tribunals: el 30 de juny
Realització de les proves: 3, 4 i 5 de juliol

Més informació a la convocatòria completa

Erasmus + Bergamo. Llistat d’alumnes admesos

Al següent enllaç podreu trobar la llista d’alumnes admesos a la mobilitat Erasmus 2023 que es celebrarà a Bergamo (Itàlia). Els 8 primers alumnes a la llista són els admesos, i la resta queden com a reserves per si algun dels seleccionats no pogués finalment participar.

Enhorabona a tots els alumnes, el nivell ha estat alt, la competència molt dura i la decisió molt difícil. Volem animar als no elegits a tornar-ho a intentar, tenim previsió de fer mobilitats Erasmus de manera anual i hi haurà més opcions segur.