Comissió de Coordinació Pedagògica

  •   José Tomás Estornell Cremades        

  •   Telmo Gadea Boix                              

  •   Patricia Gasque Sendra                     

  •   Daniel Mulet Sigüenza

  •   Juan Sapiña Ferrer

  •   Josep Antoni Martínez i Lerma 

  •   Cristina Jordá Torres                         

  •   Claudio Carbó Montaner                  

  •   José Lledó Figueres                          

Director

Cap d'Estudis

Vicedirectora

Departament Vent Metall i Percussió

Departament Vent Fusta

Departament  Fonaments de Composició

Departament Llenguatge Musical

Departament de Tecla

Departament de Corda