Comissió de Convivència

  • José Tomás Estornell Cremades        

  • Telmo Gadea Boix                             

  • Patricia Gasque Sendra                       

  • Teresa Llopis Guixot                       

  • Manel Puig Aliaga       

  • Claudio Carbó Montaner                      

  • Fº Manuel Martínez Faubel             

  • Rafa Donet Donet       

 President 

Cap d'Estudis

Vicedirectora

Representant Pares I Mares

Representant Alumnes

Representant Professorat

Coordinador Convivència 

Secretari