Beca menjador i transport

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport convoca la concessió d’ajudes assistencials de menjador i servici de transport per a l’alumnat que curse Educació Infantil i Primària, el pròxim curs 2021-2022.

Si el curs passat ja va presentar sol·licitud i té accés a la WEB FAMÍLIA podrà accedir a aquesta aplicació informàtica i en l’apartat tràmits: imprimir l’esborrany, signar-lo i lliurar-lo a la secretaria del centre.

Si no va sol·licitar ajuda el curs passat, tindrà que presentar l’Annex I, i adjuntar la següent documentació (original i còpia):

 

AJUDA ASSISTENCIAL DE MENJADOR

  • DNI/NIF/PASSAPORT/NIE dels sol·licitants (pares, tutors o similars).
  • Llibre de família, on apareguen tant els pares com els fills que es consideren membres de la unitat familiar. Es considera membre computable de la unitat familiar el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, encara que no es trobe legalitzada la seua situació com a parella de fet.
  • Per a justificar la renda de l’any 2020, el pare, la mare o el tutor, i els seus respectius cònjuges o persones unides per anàloga relació, hauran d’ omplir els apartats corresponents de la sol·licitud d’ajuda. El fet de participar en esta convocatòria comporta l’autorització expressa dels interessats per a la sol·licitud per part d’esta Administració de les mencionades dades.
  • Qualsevol altra circumstància especial haurà de ser degudament justificada.

 

TRANSPORT ESCOLAR

Serà beneficiari del servici de transport escolar l’alumnat d’Educació Infantil i Primària, el domicili habitual del qual, degudament acreditat, es trobe a una distància, en línia recta, de 3 km o més del centre educatiu que li corresponga per a la seua escolarització.

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la documentació següent:

  • DNI/NIF/PASSAPORT/NIE dels sol·licitants (pares, tutors o similars).
  • Llibre de família, on apareguen tant els pares com els fills que es consideren membres de la unitat familiar. Es considera membre computable de la unitat familiar el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, encara que no es trobe legalitzada la seua situació com a parella de fet.
  • Certificat de residència, o bé d’un certificat d’empadronament acompanyat dels últims rebuts de llum i aigua de la vivenda, el titular/s de la qual siguen els pares/tutors de l’alumne, amb una antiguitat màxima de quatre mesos i amb un consum que acredite l’ús habitual de la vivenda.
  • L’acreditació de la distància existent entre el domicili i el centre d’escolarització estarà fixada, per part dels responsables dels centres docents, a través de la ferramenta informàtica desenrotllada a este efecte per part de la Conselleria.

Les sol·licituds hauran de presentar-se abans del dia 16 de juliol de 2021 en la secretaria d’aquest Centre.

ANNEX I

El CEIP Mediterrània de Xàbia guanya en el Dia de l’Esport convocat per la Fundació Trinidad Alfonso

El CEIP Mediterrània ha estat un dels sis centres educatius guanyadors del concurs de vídeos del Dia de l’Esport 2021 convocat per la Fundació Trinidad Alfonso. Una iniciativa que busca promoure l’activitat física entre els escolars de la Comunitat en el context del Dia Internacional de l’Activitat Física.

I ho ha fet en una edició amb una xifra rècord de participació en la qual s’han sumat 762 centres educatius i més de 250.000 joves. D’entre ells, 200 han elaborat un vídeo mostrant les activitats que van dur a terme durant la jornada sota la temàtica dels Jocs Olímpics i Paralímpics i, d’aquests, sis han estat seleccionats per un jurat i han aconseguit un xec regal valorat en 2.000 euros .

En el vídeo del CEIP Mediterrània, els alumnes i alumnes interpreten un rap, en el qual afirmen que s’han reunit per celebrar valors com la superació, la igualtat, el compromís, l’esportivitat, l’esforç, l’amistat i l’excel·lència. En ell, apareixen realitzant diferents disciplines esportives dels JJOO i Paralímpics, corrent amb torxes olímpiques de paper i cartolina i demostrant la seva responsabilitat al dur a terme tot això amb mascaretes en el cas dels més grans de sis anys com dicta la normativa.

El dilluns, 17 de maig, ens van fer entrega del xec regal.

Calendari de matrícula 2021/2022

En l'enllaç de Conselleria http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/normativa podran trobar tota la normativa i documentació.

Les sol·licituds es tramitaran de manera electrònica en https://portal.edu.gva.es/telematricula/ amb el DNI, NIE o certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea.  Si el pare/mare o tutor/a disposa de passaport o un document diferent de NIE, pot demanar cita prèvia per a la tramitació de la matrícula al centre de primera opció.

CALENDARI MATRÍCULA 2020-2021

Jornada de portes obertes

Per evitar acumulació de gent per sessió de portes obertes, només podran acudir, com a màxim, 2 persones per família.

jornada de portes obertes-2_page-0001

 

Cita prèvia

Nós Propomos: Aula Natura del Portitxol

L’alumnat que formem el CEIP MEDITERRÀNIA de Xàbia estem compromesos amb el nostre poble i  volem participar en la millora d'espais comuns per a l’aprofitament de tota la comunitat.

Aquest any, el tercer com a membres de Nosaltres Proposem, hem desenvolupat l’estudi de "Recuperació de l'Aula de la Natura del Portitxol" per convertir-la en Centre Excursionista.

Al llarg del primer trimestre s'ha treballat, dins la programació de sisè nivell: primer amb una visita al Portitxol per tal de prendre mesures i conèixer el lloc on anem a centrar el nostre treball i després en la pluja de idees, dibuixos de plànols, etc, per acabar amb la visió general del treball que s’ha resumit en la confecció d’una maqueta i 4 tríptics.

Enguany, com no podrem compartir amb altres companys d’Espanya i Portugal els resultats de l’estudi, hem fet gravacions explicant tot el procés.

Hem d’agrair a l’Ajuntament de Xàbia l’interès que sempre mostra pel nostre treball i que, també ens ajuda a créixer. Gràcies al senyor Alcalde i a la regidora d’Educació.  No podem deixar de nomenar a Ximo Bolufer, al que sempre demanem ajuda i sempre ens l’ha brindat.

També a la Universitat de València on es valora molt positivament el treball del CEIP MEDITERRÀNIA i la implicació de l’AJUNTAMENT.  En aquest quadrimestre utilitzaran el nostre treball 3 professors de Magisteri per a mostrar noves metodologies de treball a l’alumnat que en breu seran docents.  Agraïm a Xosé Manuel Souto, Diego García i Benito Campo, que voldrien estar aquí hui, però han començat les classes precisament esta setmana i s’han disculpat.

Hem deixat per al final el nostre agraïment a l’arquitecta xabiera INÉS SIVERA CARDONA, que ha programat i ha seguit dia a dia el desenvolupament del projecte.  Gràcies a ella entenem millor el que significa treballar “a escala” i podem gaudir d’una maqueta espectacular que tots i totes podeu veure.

Somiem amb un lloc únic per començar rutes a peu per a tota la gent del nostre poble i aquella que ens visita!

COM SEMPRE, L’AMPA DEL CEIP MEDITERRÀNIA DE XÀBIA, PREOCUPADA PER L’ALUMNAT DEL CENTRE

L'AMPA del Col·legi Mediterrània de Xàbia dota les aules del centre amb 1 purificador d'aire cadascuna, per completar els 5 que enviarà la Conselleria, per arribar a totes les dependències del centre.

Amb això volen millorar la renovació d'aire en tots els espais i mitigar les baixes temperatures que s'estan registrant.

Seguim amb les recomanacions de les autoritats sanitàries referides a les mesures d'higiene, quantitat de persones permeses en reunions i respecte de la distància interpersonal, així com les recomanacions de la Guia per a la ventilació en els centres educatius de la Comunitat Valenciana, perquè les activitats lectives continuen amb la major normalitat possible.

És un treball conjunt de tota la comunitat educativa perquè el nostre alumnat treballe el millor possible.

IMG-20210114-WA0004

IMG-20210114-WA0006

AMB LA VISITA DE CÀRITAS DE LA PARRÒQUIA DE LA MAR ACABEM LA UDI SOBRE MIGRACIONS

Aquest mes de desembre hem rebut la visita de Càritas per veure quina és la situació real en el nostre poble.

Inma i Elly ens han explicat el treball que realitzen i com ha anat canviant el perfil de les famílies a les que ajuden. També ens han obert la porta perquè, en un futur puguem ajudar als nostres semblants des de Càritas, Creu Roja, etc.

També els donem les gràcies per la seva aportació en aquest gran tema sobre MIGRACIONS.