Consell Escolar

El Consell Escolar és l'òrgan de participació en el control i gestió de centre dels diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa.  En l'actualitat, està constituït de la següent manera:

Pares/mares:
Catalina Leyda Ern
Luis Daniel Romero Valentín
Andrea Catalá Ribes
Isaac Martín González
Soraya Roldan Hornos
Inmaculada Mulet Cholbi
Sergio Mata Cardona
Maria Rosa Fresneda Nave

Professorat:

Mariana Pascual Giner
Amparo Peiró Tudela
Sandra Valero Martínez
Maria Teresa Ivars Bisquert
José Vicente Lozano Olmedo
Maria del Mar Chorro Aniorte
Azahara Gavilá Pérez

Alumnat:
Loreto Álvarez Cruañes
Zuriñe Martínez Boluda
Pau Muñoz Cholbi

Personal d'Administració i Serveis:
Vicenta M. Torres Catalá

Representant de l’AMPA:
Eugenia Boluda Pérez

Representant de l’Ajuntament:
Mavi Pérez Font