Consell Escolar

A les eleccions a consell escolar, celebrades el dia 23 de novembre, van ser elegides, com a representants en els diferents sectors, els candidats següents:

Pares/mares:
M. Rosario Espasa Bas
Raquel Segura Cebrián
Natalia Peiró Espasa
Sonia Martín Reyes

Professorat:
Gema Peretó Miralles
Teresa Catalá Castelló
Pilar Torrijo González

Alumnat:
Desalegn Ronda Moragues
Vicente Mata Bas
Sofia Pérez Climent

Personal d’Administració i Serveis:
Enrique Marqués Marí