Consell Escolar

El Consell Escolar és l'òrgan de participació en el control i gestió de centre dels diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa.  En l'actualitat, està constituït de la següent manera:

Pares/mares:
Eugenia Boluda Pérez
Cristina Roig Cardona
Ana C. Silva Bolufer
Joaquín Pascual Gavilá
Catalina Leyda Ern
Luis Daniel Romero Valentín
Andrea Catalá Ribes
Isaac Martín González

Professorat:
Oscar Jordi Piqueras Franco
M. Teresa Ivars Bisquert
Juan Francisco Buigues Pastor
Mariana Pascual Giner
Toñi Cardona Bolufer
Amparo Peiró Tudela
Sandra Valero Martínez

Alumnat:
Llura Bisquert Pascual
Olaya Parra Tormos
Lucas Hamilton Catalá

Personal d'Administració i Serveis:
Vicenta M. Torres Catalá

Representant de l’AMPA:
Silvia Sapena Fornés

Representant de l’Ajuntament:
Montse Villaverde Retamero