Informació als usuaris de menjador, en cas de confinament de l’aula

Ens posem en contacte amb vosaltres per informar-vos de la posada en marxa del servei de “menú per emportar” que, per motius de la situació de pandèmia provocada per la COVID-19, es vol prestar des del centre.

Tot l’alumnat usuari del servei de menjador, tant si és beneficiari de beca com si no ho és, l’aula del qual estiga confinada a conseqüència de les mesures sanitàries arbitrades per la COVID-19, tindrà a la seua disposició, durant els dies lectius que dure aquest confinament, un “menú per emportar” que haurà de recollir en el mateix centre la família o la persona autoritzada per aquesta.

El menú per emportar constarà de primer plat, segon plat i postre, amb les mateixes característiques establides en els contractes vigents i se servirà en envasos d’un sol ús.

En el cas que la família no puga desplaçar-se a recollir aquests menús, podrà autoritzar altres persones per a fer-ho en el seu nom, mitjançant el document que s’adjunta com a Annex II, degudament signat

La família, o persona a qui autoritze, haurà de recollir en el centre el menú per emportar, tenint sempre en compte les següents prevencions:

• S’haurà de mantindre la distància de seguretat i les mesures de protecció indicades pel centre i adequades, en el moment del lliurament del menú.

• El consum de qualsevol aliment que haja perdut la seua temperatura òptima de conservació, suposa un risc per a la salut, per la qual cosa, des del moment que el centre educatiu posa a la disposició de la família el menjar sol·licitat en aquest servei, és responsabilitat de la pròpia persona usuària recollir-la i consumir-la al més prompte possible, per a seguir amb el protocol sanitari establit.

• No s’han de conservar aquests menjars per a consum en dies posteriors, de la mateixa manera que no han de congelar-se.

• Es recomana la rentada de mans abans de procedir a l’obertura de l’envàs alimentari.

• Una vegada consumits els plats, els sobrants que no es consumisquen han de rebutjar-se.

• Han de rebutjar-se els envasos alimentaris en el contenidor de reciclatge adequat.

En el cas que l’alumnat presente alguna al·lèrgia o intolerància alimentària, rebrà el corresponent menú degudament identificat.

El preu d’aquest menú és el mateix que abona com a usuari habitual del menjador del centre.

El primer dia de confinament de l’alumnat, la família haurà d’avisar al centre educatiu si desitja o no que se li facilite el menú per emportar. Si renúncia a aquest menú, òbviament no podrà disposar, si és el cas, de la beca parcial o total de menjador durant els dies de confinament.

En cas de voler que el centre li facilite aquest menú, la família haurà d’emplenar l’Annex I, degudament signat i, bé la persona interessada o bé la persona autoritzada, haurà de lliurar-lo al centre, la primera vegada que vaja a arreplegar el menú per emportar.

El servei de “menú per emportar” començarà el pròxim dia 1 de desembre de 2020.

Rebeu salutacions cordials,

La direcció del centre.

Annex I.pdf

Annex-II.pdf

TREBALLEM LES MIGRACIONS AL SEGLE XXI

El CEIP MEDITERRÀNIA continua el treball iniciat aquests darrers anys, a través d'Unitats Didàctiques Integrades: investigant, debatent, aprofundint i estudiant temes d'actualitat perquè arriben a ser individus empàtics i tolerants en la societat de segle XXI. A més, tindrà una important repercussió social ja que escriurem cartes a diferents poders polítics, tant a Espanya com a Europa, perquè aquesta situació comence a canviar.

Volem un alumnat sensible a la situació actual de xiquets i xiquetes com ells i elles que, per diferents motius han d'abandonar les seves llars i desplaçar-se per països desconeguts.

Avui, CREU ROJA, ha plantejat a les classes de cinquè nivell termes com: Acció humanitària, desplaçat, intern, refugiat, camps de refugiats, sol·licitud d'asil, apàtrida, migrant...

Hem vist el treball que realitzen en diferents llocs i, més concretament a Tanzània. També hem pogut observar el material que s'utilitza en els diferents campaments on ara estan ajudant.

Després d'una xerrada i el visionat d'un vídeo, hem vist el material que s'utilitza in situ.

També visitarem el SALVAMAR, al port de Xàbia, per conèixer la pressió de les nostres costes en tant al nombre de pasteres que arriben a elles, ens visitarà CÀRITAS de la Parròquia de la Mar, per conèixer com s'han multiplicat les necessitats de gran nombre d'habitants del poble i també hem enviat una petició a la Guàrdia Civil perquè ens explique tot el treball que realitza en aquest àmbit.

PREMIS EXTRAORDINARIS 2019 – 2020

En la Resolució de 21 d’octubre
de 2020, de la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació, ens
concedeixen tres PREMIS EXTRAORDINARIS AL RENDIMENT ACADÈMIC D’EDUCACIÓ
PRIMÀRIA corresponents al curs 2019-2020. 
Els guardonats són:

 • Adrián Larrosa Serrat
 • Malak Lechgar  Aloui Lhammoudi
 • Nadia Smolyn

Adrián Larrosa Serrat

Malak Lechgar Aloui Lhammoudi

Nadia Smolyn

L’alumnat premiat rebrà un diploma a l’excel·lència en el rendiment acadèmic, expedit per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, que es lliurarà en un acte acadèmic organitzat a l’efecte.

El centre educatiu farà constar l’obtenció del premi en l’historial acadèmic i en l’expedient acadèmic de l’alumne per mitjà d’una diligència específica.

També s’atorguen dos MENCIONS
HONORÍFIQUES a les alumnes:

 • Lucía Magan Lillo
 • María Roselló Ivars

Lucía Magán Lillo

María Roselló Ivars

És reconeixement públic a l’esforç, tant dels pares / mares i professorat, com de l’alumnat, que ha cursat l’etapa satisfactòriament.

Des del centre felicitem a tots
els guardonats, als seus familiars i als mestres que han participat activament
en l’esdevenir escolar d’aquest alumnat.

També volem animar a tots els
nostres xiquets i xiquetes a treballar amb il·lusió i entusiasme per poder
aconseguir grans resultats.

Enhorabona a tots i a totes,  és hora de gaudir del treball ben fet!

L’ALUMNAT DEL CEIP MEDITERRÀNIA MILLORA EL SEU POBLE

El CEIP MEDITERRÀNIA
de Xàbia continua com a membre actiu de Nosaltres Proposem.

El curs passat es va desenvolupar
el Projecte de Remodelació del Central Cinema perquè siga un espai d’oci per
als xiquets i xiquetes de la localitat. Els resultats es van presentar als
responsables municipals en unes jornades de treball a la Casa de la Cultura de
Xàbia. També vam acudir a la trobada de centres educatius de la Xarxa Nós
Propomos en la Península Ibèrica, realitzada al municipi portuguès de Cascais.
Esperem que l’Ajuntament ho estudie i el nostre treball puga servir com a punt
d’inici per tornar a utilitzar aquest edifici i
reactivar el centre històric.

L’alumnat de
sisè ha començat aquesta setmana el nou projecte per a aquest curs.  Volem tornar a veure en funcionament l’Aula
de la Natura del Portitxol de Xàbia
, que es va utilitzar per tal de fer
estudis del litoral i, ara està infrautilitzada.

Hem d’agrair
l’ajuda que ens brinda la Regidora, Montse
Villaverde
i l’arqueòleg municipal  Ximo Bolufer. També agrair a l’arquitecta
Inés Sivera Cardona, que ens
dirigirà l’estudi i ens ajudarà a aconseguir uns millors resultats així com a dissenyar
els interiors i la mateixa parcel·la per tal d’aprofitar al màxim l’espai.

A causa de la
pandèmia que estem vivint serà un any diferent.

Aquest
projecte es treballarà durant el primer trimestre i es prepararan exposicions
per presentar els resultats davant l’Ajuntament, si pot ser, de manera presencial.

Canviarem els
desplaçaments per visites virtuals. Les que s’estan preparant són:

1. Vídeo
conferència amb l’alumnat de la Universitat de València, Facultat de Magisteri.

2. Vídeo
conferència amb diferents alumnes i professors de col·legis, instituts i
universitats de la Xarxa Internacional Nós Propomos (Portugal, Espanya, Mèxic,
Perú, Brasil, Colòmbia i, continua creixent).

Compartim
amb tots vosaltres aquesta manera de treballar que ens il·lusiona a tots,
professorat, alumnat, familiars i l’Ajuntament de Xàbia.

BEQUES MENJADOR I TRANSPORT CURS 2020-2021

S’ha publicat la convocatòria de les “Beques de menjador i transport escolar”. Les famílies podreu sol·licitar les ajudes fins a la finalització del període de formalització de la matrícula (29 de juliol).

Si el curs passat ja vau presentar la sol·licitud i teniu accés a la Web Família podreu accedir a aquesta aplicació informàtica i en l’apartat tràmits traure l’esborrany, signar-lo i entregar-lo en la secretaria del centre.

Si no vau sol·licitar l’ajuda el curs passat, hi haurà que presentar l’Annex I i adjuntar fotocòpia del DNI/NIF/Passaport/NIE de les persones sol·licitants (pares, tutors o similars) i llibre de família on consten tots els membres de la unitat familiar.

Tramitació electrònica del procediment d’admissió

El procediment d’admissió per al curs 2020-2021 s’ha de tramitar de manera electrònica. Les persones interessades han d’accedir a la pàgina web https://portal.edu.gva.es/telematricula/ de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a emplenar el formulari electrònic de sol·licitud d’admissió, segons l’ensenyament que corresponga (Infantil, Primària, ESO…)

Han de presentar la sol·licitud el pare, la mare o el tutor/a legal de l’alumne o alumna per a el/la qual se sol·licita plaça escolar.

Per a poder realitzar la sol·licitud és necessari obtindre la «clau d’admissió», amb la verificació prèvia de la identitat de la persona sol·licitant. La clau d’admissió està composta d’un identificador personal i una contrasenya. Aquesta «clau d’admissió» serà única per a cada sol·licitud d’admissió.

La «clau d’admissió» es pot obtindre mitjançant algun dels següents sistemes de verificació d’identitat:

Si la persona sol·licitant disposa de DNI, s’obtindrà mitjançant la següent combinació:

 • Número de DNI.
 • Número de suport (identificat com IDESP en els models antics).

 • Data de naixement.
 • Marcar la casella que indica la seua no oposición a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior.

Si la persona sol·licitant disposa de NIE, targeta d’estranger o permís de residència, s’obtindrà mitjançant la següent combinació:

 • NIE.
 • Número de suport (identificat com IXESP en els models antics de NIE).

 • Data de naixement.
 • Marcar la casella que indica la seua no oposición a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior.

Si la persona sol·licitant disposa de certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea, s’obtindrà mitjançant la següent combinació:

 • NIE.
 • Número del certificat precedit per la lletra C.

 • Data de naixement.
 • Marcar la casella que indica la seua no oposición a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior.

Qualsevol altre mitjà electrònic de verificació d’identitat previst en l’article 5.6 del Decret llei 2/2020, de 3 d’abril.

Les persones sol·licitants que únicament disposen de passaport com a document d’identificació hauran d’acudir al centre en el que sol·licite plaça com a primera opció, que serà habilitat com a punt d’atenció als usuaris, sempre que les condicions sanitàries ho permeten.

Les persones sol·licitants que no tenen accés a mitjans electrònics, hauran d’acudir al centre en el que sol·licite plaça com a primera opció, que serà habilitat com a punt d’atenció als usuaris, sempre que les condicions sanitàries ho permeten.

Tots els centres sostinguts amb fons públics seran centres d’atenció als usuaris. En aquests punts, a través de la corresponent aplicació informàtica, es generarà una «clau d’admissió» que permetrà, als que disposen de passaport i als que no tenen accés a mitjans electrònics, la participació en el procediment en les mateixes condicions que la resta de sol·licitants.

En funció de la normativa vigent, en cada cas, s’han d’adoptar les mesures sanitàries i de seguretat necessàries enfront de la Covid-19, tant per al personal treballador com per a les persones sol·licitants.

La «clau d’admissió» s’ha de conservar per a presentar reclamació, si cal.

Model de sol·licitud

El model de sol·licitud per a cada ensenyament, al qual s’accedeix des de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, una vegada obtinguda la «clau d’admissió», inclou els apartats següents:

 • Identificació de la persona sol·licitant.
 • Identificació de l’alumne o alumna per al qual se sol·licita plaça.
 • Identificació dels membres de la unitat familiar.
 • En els casos en què es produïsca l’existència de no convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues i, si escau, la possible limitació de la pàtria potestat d’un d’ells, s’ha de marcar la casella o les caselles habilitades a aquest efecte.

Quan es marque la
casella d’existència de no convivència, en el moment de formalització de la
matrícula, s’haurà d’aportar la signatura i consignar les dades del pare, mare
o tutor o tutora diferent de la persona que va formular la sol·licitud de
plaça.

 • Autorització a
  l’Administració educativa per a l’obtenció de les dades corresponents a la
  renda familiar a través de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT),
  així com autorització per a la consulta en el cas de ser persona destinatària
  de la renda valenciana d’inclusió.

A aquest efecte cal aportar, per a cadascun dels membres de la
unitat familiar sobre els quals es realitze la consulta, sent obligatori per a
majors de 16 anys, i segons corresponga:

Si la persona sobre la qual es realitza la consulta disposa de DNI:

 • Número de DNI.
 • Número de suport (identificat com IDESP en els models antics).
 • Data de naixement.
 • Marcar la casella que indica la no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior.

Si la persona sobre la qual es realitza la consulta disposa de NIE, targeta d’estranger o permís de residència:

 • NIE.
 • Número de suport (identificat com IXESP en els models antics de NIE).
 • Data de naixement.
 • Marcar la casella que indica la no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior.

Si la persona sobre la qual es realitza la consulta disposa de certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea:

 • NIE.
 • Número del certificat precedit per la lletra C.
 • Data de naixement.
 • Marcar la casella que indica la no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior.

Circumstàncies al·legades per la persona sol·licitant per al procés d’admissió.

Nivell educatiu sol·licitat i programa lingüístic.

Declaració responsable que les circumstàncies al·legades s’ajusten a la realitat.

En el cas d’alumnat procedent de centres no sostinguts amb fons públics o de fora de la Comunitat Valenciana, s’ha de fer constar el compromís d’aportar la baixa del centre anterior en el moment de la matrícula.

Centres sol·licitats, fins a un màxim de deu, ordenats segons criteri de preferència.

Correu electrònic, en el qual rebrà la informació necessària per a accedir a la consulta del resultat del procediment d’admissió.

La declaració responsable a la qual es fa referència en l’apartat h) del punt anterior, substitueix l’aportació de la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades en el moment de formular la sol·licitud. No hi haurà que aportar cap de documentació amb la presentació de la sol·licitud d’admissió, sense perjudici de la posterior acreditació i comprovació en el moment en què la situació sanitària ho permeta.

La falsedat en les dades declarades, o no suficientment acreditades, donarà lloc a l’anul·lació de la sol·licitud, i l’alumne o alumna s’escolaritzarà en algun dels centres en els quals resten llocs vacants, una vegada finalitzat el procés d’admissió.

Només es pot presentar electrònicament una sol·licitud per alumne o alumna i ensenyament que ha d’estar associada a la «clau d’admissió» que també serà única. Aquesta sol·licitud pot ser emplenada en més d’una ocasió durant el període en què estiga operativa l’aplicació per a formular sol·licituds d’admissió. En aquest cas s’ha de tindre en compte l’última sol·licitud presentada electrònicament.

Jornada de portes obertes curs 2019/20

S’acosta un moment important en la vida de les famílies de Xàbia que tenen fills/es de 3 anys per començar el segon cicle d’Educació Infantil. A l’hora de triar centre, caldrà tenir en compte una sèrie de variables, com són:
– la proximitat del mateix al domicili o al lloc de treball dels pares,
– el tipus de serveis que presta i l’horari del mateix,
– i, el més important, pensar quin tipus d’escola ens agradaria per als nostres fills i filles i, què és el que esperem d’ella.
Fer una visita als centres que estiguem pensant com a possibilitat, veure les instal·lacions i aclarir dubtes on line, ens ajudarà a prendre decisions.
Anualment i, prop del període de sol·licitud de plaça escolar, gran part dels centres educatius organitzen jornades de portes obertes o de presentació. D’aquesta manera els familiars poden conèixer l’escola i tenir un contacte més proper que ajude a conèixer línies generals i plantejaments de treball del centre.
Animem a les famílies dels nostre poble a que trien el centre per als seus fills/filles coneixent cadascun d’ells. Vos esperem (demaneu l’enllaç per accedir a la videoconferència mitjançant el correu electrònic del centre: 03006220@gva.es).