Normes de menjador

  • Les quotes mensuals del menjador hauran d'abonar-se  per avançat, els 5 primers dies del mes, i de la següent manera (en cap cas s'admetrà el pagament en efectiu en finestreta):
   • Omplint el full adjunt per domiciliar el pagament.
   • Ingressant l'import corresponent al compte del BANC SABADELL, número ES89 0081 1045 97 0001051312.
  • Els alumnes que es queden dies solts deuran abonar un mínim de 10 dies (42'50 €) al mateix número de compte. Aquest ingrès és vàlid durant el present curs i de no utilitzar-lo en la seua totalitat se'ls tornarà a final de curs.
  • Els/les alumnes que es queden dies solts deuran avisar al tutor/a a les 9 del matí o el dia anterior a través d'una nota en l'agenda.
  • En cas de no fer ús del menjador tres o més dies consecutius (per malaltia,...) es realitzarà la devolució en el mes següent.
  • Aquells alumnes que per motius de salut (al·lèrgics o religiosos) hagen de seguir una dieta especial han de comunicar-ho per escrit amb la deguda justificació: certificat mèdic, etc.
  • El menú mensual es podrà consultar en la pàgina web o en el canal de Telegram de la classe.

Preus mensuals

Domiciliació bancària