Horaris

L’horari d’atenció al públic durant el mes de Juliol serà de 9 a 10:30 hores.

En els mesos de setembre i juny, l’horari escolar dels alumnes serà de 9 a 13 hores.  Durant els mesos d’octubre a maig, inclusivament, l’horari serà de 9 a 14:00 hores.

L’horari d’Administració és: dilluns i dimecres de 9 a 14 hores i dimarts, dijous i divendres de 9 a 10 h.  Els temes administratius (documentació, certificats, rebuts de menjador…) els resoldrà la persona responsable (encarregada de menjador, administrativa,…) directament a finestreta.

Els professors-tutor de cadascun dels cursos d’Educació Infantil i Primària els atendran a vostès en les seues pròpies aules els dijous de 14:00 a 15:00 hores prèvia cita.

Les entrevistes amb els professors-especialistes (Anglés, EF, Religió, Música,…) hauran de ser concertades particularment en cada cas amb el professor responsable.