Circular Inici de Curs

Per millorar l’atenció del Centre a les famílies dels nostres alumnes i la nostra organització, els preguem tinguen en compte les següents advertències:

* L’assistència i puntualitat dels alumnes a classe és preceptiva, de manera que en els casos reiterats d’incompliment seran vostès avisats perquè solucionen el problema.

Els alumnes que per qualsevol motiu justificat (visita mèdica, indisposició, problemas de trànsit…) s’hagen d’incorporar al Col·legi després de l’hora d’entrada (9 hores), hauran de passar abans per Direcció per sol·licitar l’autorització corresponent.

* Així mateix, els alumnes que per qualsevol causa justificada (visita mèdica, malaltia, viatge…) hagen d’abandonar el Centre abans de l’hora d’eixida només podran fer-ho acompanyats d’algun familiar o responsable per evitar possibles problemes (accident de trànsit…) i omplint el justificant pertinent.

* Quan algun pare o familiar necessiten comunicar o dur-se algun dels alumnes, ho comunicarà abans a Direcció i s’abstindrà d’entrar directament a les aules per no interferir la tasca de classe.

* De la mateixa manera, els pares o familiar que hagen d’esperar a algun dels alumnes a l’hora d’eixida del Col·legi, podran fer-ho al pati o naia d’entrada (zona nord del recinte escolar) on hi ha uns bancs per a major comoditat, però s’han d’abstenir d’entrar al camp d’esport (zona sud) o al passadís d’accés a les aules números 4, 5, 6 i 7 per no entorpir el funcionament de les classes.

* En aquells casos en què siguen convocats per la Direcció o qualsevol professorat, els pares o responsables han de procurar anar puntualment a l’entrevista per col·laborar en la resolució dels problemas que hi puguen haver.

* Els pares dels alumnes que facen ús del menjador hauran de facilitar el número de compte, per poder realizar el cobrament els 5 primers dies del mes.

* Per la finalitat educativa que també té el menjador, els alumnes que l’utilitzen hauran de complir en tot moment les normes per les quals es regeix com a condició indispensable per al seu ús.

* Aquells pares o responsables d’alumnes de transport escolar menuts, han d’estar al final de la jornada a la parada de l’autobús corresponent amb el temps d’antelació suficient per poder rebre’ls i acompanyar-los a casa.

* Cal que aquelles famílies que hagen variat, al llarg del període escolar, l’adreça o telèfon, ho comuniquen en Administració per actualitzar les dades que són fonamentals per a un contacte fluid entre el Col·legi i la familia.

Agraïm per endavant el compliment d’aquestes normes, així com qualsevol altra acció que contribueixen al bé comú.