El nostre Centre

És un centre públic d’Infantil i Primària.  El nostre Projecte Educatiu pretén aconseguir persones preparades que estimant la seua identitat, respecten i interactuen en harmonia, en la societat on viuen.

Els nostres valors són: Treball en equip, Ètica de Treball, Respecte, Paciència, Alegria i Professionalitat.

Fins el curs 2019/2020, el centre s’anomenava Col·legi Públic Vicente Tena, i se li va donar quan es van reunir les quatre escoles unitàries de xiquets i les cinc graduades de xiquetes en un edifici únic ubicat en la Partida Freginal. Segons consta en els arxius del centre, es va decidir fer el trasllat de la graduada de xiquetes al nou edifici el dia 4 de març de 1962.

En el curs escolar 1969/1970 es va crear el menjador escolar.
Entre els cursos 1962 al 1973 s’organitzaven exposicions escolars a la fi de curs i es desenvolupaven diverses competicions de jocs escolars a nivell local i provincial.

En el curs 1987/1988 s’inicia una línia d’escolaritat en valencià.
En setembre del 1987 la Conselleria aprova la designació d’aquest col·legi com a centre d’integració per la qual cosa aquell mateix curs ja comença a funcionar com a tal.

En gener del 1989 es crea l’aula d’audició i llenguatge que ha seguit impartint el seu ensenyament fins l’actualitat.

El 9 de setembre de 1997, es reuneix el Claustre de Professors/es del C.P. Vicente Tena per procedir al desglossament del professorat com a conseqüència del Decret 208/1997 de 10 de juliol del Govern Valencià publicat en el DOGV n. 3060 amb data de 20 d’agost de 1997.

El curs 2001/2002 es va crear l’aula d’educació compensatòria.
El curs 2012/2013 entrem a formar part de la Xarxa de Centres Plurilingües.

Calendari d’implantació del programa Plurilingüe

2012/2013     2013/2014   2014/2015   2015/2016    2016/2017     2017/2018

EI 3 anys        EI 4 anys     EI 5 anys     1r i 2n EP    3r i 4t EP       5é i 6é EP