Socialització de llibres de text

L’AMPA porta endavant el projecte de socialització de llibres de text i material escolar, per tant, vos informem, que les famílies que desitgen participar al nostre projecte han d’abonar la quantitat establerta per a Infantil de 150€ per alumne, que inclou: llibres de text, material escolar, tablet digital, eixides i quota AMPA i de 100 € els alumnes de Primària, que inclou: material escolar, tablet digital, eixides i quota AMPA. Hi ha dos modalitats de pagament.

1. Un ingrés de 150€/alumne d’infantil o 100 €/alumne de Primària (abans del 8 de juliol).

2. Fraccionat: Un primer ingrés de 100 € per infantil o de 50 euros per a primària fins el 21 de juny, i un segon ingrés de 50 euros fins el 15 de juliol.

Informem que les famílies que no s’adhereixen des dels 3 anys al projecte de socialització hauran de pagar una penalització de 20 € de cada curs.

DE NO REALITZAR EL PRIMER INGRÉS ENTENDREM QUE NO PARTICIPA EN AQUEST PROJECTE.

Aquest ingrés es farà especificant el nom i curs de l’alumne/a al número de compte (aquesta associació no es farà responsable dels rebuts en el que no apareguen aquestes dades)

ES90 2100 8859 7413 0010 6168 de CAIXABANK