IMOU-TE

iMou-te és una activitat impulsada per la Subdirecció General de Formació del Professorat, que consisteix en formació per al desenvolupament professional docent a través d’estades formatives.

L’objectiu és proporcionar als i les docents, en les respectives etapes, àrees, matèries i mòduls de la seua pràctica professional, l’aprenentatge i/o actualització de actualització de coneixements científics i pedagògics, així com l’adquisició d’habilitats metodològiques i el maneig i utilització didàctica de recursos que els centres educatius estan desenvolupant, a través de l’observació.

Entre els objectius que es pretenen, destaquem:

  • Observar bones pràctiques educatives.
  • Afavorir la innovació educativa.
  • Potenciar la formació permanent del professorat.
  • Fomentar l’aplicació i la implementació de bones pràctiques en el nostre centre.
  • Desenvolupar xarxes de col·laboració entre centres educatius.