TUTORIES VIRTUALS

TUTORIES VIRTUALS

TUTORIA VIRTUAL INFANTIL 3 ANYS

Número Reunió   27331705592

TUTORIA VIRTUAL 1r PRIMÀRIA A-B

Número Reunió   27309845939

TUTORIA VIRTUAL 4t PRIMÀRIA

Número Reunió   27326770466

TUTORIA VIRTUAL INFANTIL 4 ANYS

Número Reunió   27309845939

TUTORIA VIRTUAL 2n PRIMÀRIA A-B

Número Reunió   27343927654

TUTORIA VIRTUAL 5é PRIMÀRIA

Número Reunió   27324297411

TUTORIA VIRTUAL INFANTIL 5 ANYS A-B

Número Reunió   27312725220

TUTORIA VIRTUAL 3r PRIMÀRIA

Número Reunió   27328373861

TUTORIA VIRTUAL 6é PRIMÀRIA

Número Reunió   27333622713