Claustre de Desiderates

S’informa a tot el professorat amb destinació definitiva en l’IES Veles e Vents al curs 2022-23 que la sessió extraordinària del claustre de desiderates tindrà lloc el proper dilluns 18 de juliol a les 10.20 hores en la Sala d’Usos Múltiples.