Banc de llibres

XARXA LLIBRES INSTRUCCIONS I CALENDARI

23 de juny de 2020
Publicado en

CIRCULAR INFORMATIVA BANC DE LLIBRES 19/20

ALUMNAT PARTICIPANT DURANT EL CURS 2019/20

 • No haurà de presentar cap sol·licitud
 • Cas de renuncia haurà de complimentar la sol·licitud habilitada per Conselleria en el moment del lliurament dels llibres.

FAMÍLIES QUE NO PERTANYEN AL BANC DE LLIBRES I DESITGEN INCORPORAR-S’HI

 • Hauran de demanar-ho d’acord amb el model de sol·licitud electrònica que consta en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i en la seu electrònica https://sede.gva.es
 • Les sol·licituds de nova participació es presentaran al centre fins al 15 de juliol de 2020
 • Les famílies hauran de lliurar al centre el lot complet de llibres de text del curs 2019/20 en les mateixes dates i condicions que els alumnes que ja pertanyen al Banc.

A causa de l’actual situació de prevenció d’exposició al COVI-19 es modifica el procediment habitual de revisió del Banc de llibres, amb la finalitat d’establir mesures preventives. Per tant cal respectar de manera rigorosa les instruccions i horaris assignats per a la devolució de manuals.

INSTRUCCIONS PER A TORNAR ELS MANUALS

 1. L’alumnat haurà de descarregar de la pàgina web el document de lliurament de llibres de text del curs que li corresponga (exemplar per a l’alumne/a i per a l’administració), on completarà les següents dades: NIS, nom i cognoms de l’alumne/a, grup, data de lliurament i signatura.
 2. Retire totes les marques personals (notes adhesives, fulls amb anotacions…).
 3. Els folres dels llibres presentaran un aspecte net i nou (no poden estar trencats pels cantons o llom):
  Si el folre està ben conservat netege’l amb cotó i alcohol.
  Si ha de canviar el folre i està apegat a les tapes del llibre talle’l amb les tisores per la zona enganxada a la coberta i col·loque el folre nou.
  Es recomana utilitzar folres de les marques Apli, Saro o Carlin.
 4. Es comprovarà que els manuals tenen el número que consta en el rebut que tenim a casa
 5. Ens assegurarem que tenim tots els volums dels manuals que en tenen diversos i que el número coincideix en els tres. Si no és així ho farem constar al document de lliurament de llibres de text.
 6. Els llibres es portaran en la bossa en què es van donar a l’alumnat a principi de curs.
 7. Cas de tenir algun llibre de lectura de la Biblioteca o AMPA es tornarà al mateix temps que els llibres.

DOCUMENTS DE LLIURAMENT

Cada alumne descarregarà i aportarà el document de lliurament cumplimentat i signat del curs corresponent:

ACCÉS AL CENTRE

 • S’accedirà per la porta de consergeria al corredor de la dreta i es pujarà per l’escala a la 1a planta fins a l’aula assignada al grup.
 • Cal respectar els torns d’entrada i eixida així com els horaris assignats.
 • S’ha de mantenir la distància mínima de seguretat de 2 metres
 • Serà necessari l’ús de mascareta.
 • El centre disposarà de solució hidroalcohòlica.
 • L’eixida del centre es realitzarà seguint les instruccions de la senyalització.
HORARI_BANC_LLIBRES_a17ba