BANC DE LLIBRES 23-24 LLIURAMENT DE LOTS

 El lliurament de llibres del banc de llibres es farà segons calendari adjunt. Prèviament es farà la revisió dels llibres en classe en l’ESO i 1BAT. Els tutors comunicaran als seus alumnes l’hora exacta i la informació necessària per a la revisió i recollida. 

DIAGRUPS
DIVENDRES 7.06.242n BAT 
DIJOUS 13.06.241r ESO 
DIVENDRES 14.06.244t ESO 
DILLUNS 17.06.243r ESO 
DIMARTS 18.06.242n ESO 
DIMECRES 19.06.241r BAT 

BANC DE LLIBRES 23-24

REVISIÓ DE LLIBRES I FOLRES

Els llibres han d’entregar-se amb folres nous. Segons acord recent de l’AMPA, als alumnes socis se’ls donaran els folres. S’emportaran a la classe el dia de la revisió. Tots aquells alumnes que no pertanyen a l’ampa, hauran de comprar els folres i col·locar-los en els llibres abans d’entregar-los en la data que li corresponga. IMPORTANT: NO S’ADMETRAN FOLRES QUE NO SIGUEN DE LES MARQUES Apli, Office Box folre express,Saro o Fixo. 

Abans de substituir el folre, ens assegurarem de la mesura de cadascun (pot ser 28cm, 29cm o 30cm).   

Els llibres de l’ESO i 1BAT es revisaran en classe el mateix dia del lliurament. El professor els comunicarà als alumnes quan han de portar el seu lot de llibres per a revisar-los i col·locar els folres nous. Els llibres es retornaran en la bossa blava que se li va donar a l’alumnat a principi de curs amb el lot de llibres (només alguns cursos).  

Retirar totes les marques personals (notes adhesives, fulles anotacions o apunts…). Els llibres no poden estar escrits ni a bolígraf ni al llapis. 

Quant als alumnes de 2BAT, per a rebre els folres han de vindre el mateix dia del seu lliurament de llibres (7.06.24) de 9 a 10h al despatx de l’AMPA (enfront de secretaria) per a donar-li’ls i que els col·loquen ells abans del lliurament. 

DOCUMENT DE LLIURAMENT

Descàrrega de la pàgina web de l’institut (també en Telegram) el document de lliurament de llibres de text del curs que et corresponga (s’imprimiran dos còpies: exemplar per a l’alumne/a i exemplar per a l’administració). En TOTES DUES CÒPIES es completaran les següents dades: NIA, nom i cognoms de l’alumne/a, grup, data de lliurament i firma. El dia del lliurament de llibres s’entregaran les dos còpies, una li la queda l’institut i l’altra se li retorna a l’alumne segellada.  

DOCUMENT 1 ESO

DOCUMENT 2 ESO

DOCUMENT 3 ESO

DOCUMENT 3 PDC

DOCUMENT 4 ESO

DOCUMENT 4PDC

DOCUMENT 1 BAT

DOCUMENT 2 BAT

BANC DE LLIBRES: PROCEDIMENT CURS 23-24

Com ja recordem en una circular a Ítaca, l’alumnat ha de descarregar les 2 còpies del pdf corresponents al seu curs. Han de portar totes dues còpies emplenades a l’institut el dia que els toque el lliurament (pròximament en la web).

Els recordem també que els llibres corresponents als cursos 1ESO, 3ESO i 1BAT han de retornar-se folrats.

Els alumnes de 2n i 4ESO portaran els següents folres en mà, SENSE COL·LOCAR en els llibres: 3 folres grandària 29cm, 3 folres grandària 30cm i 1 folre grandària 28cm.

En tots els casos NOMÉS s’admetran folres de les marques Apli, Ofice Box Folre express o Saro. Els informem que l’institut disposarà d’un punt de venda de folres els dies previs i els dies de lliurament.

DOCUMENTS:

DOCUMENT DE LLIURAMENT 1 ESO

DOCUMENT DE LLIURAMENT 2 ESO

DOCUMENT DE LLIURAMENT 3 ESO

DOCUMENT DE LLIURAMENT 3 PDC

DOCUMENT DE LLIURAMENT 4 ESO

DOCUMENT DE LLIURAMENT 4PDC

DOCUMENT DE LLIURAMENT 1 BAT