INFORMACIÓ SOBRE CICLES (Família Electricitat i Electrònica)

TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

GM-INSTALACIONES-ELECTRICAS-Y-AUTOMATICAS

TÈCNIC SUPERIOR EN SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS

GS-SISTEMAS-ELECTROTECNICOS-Y-AUTOMATIZADOS

TÈCNIC SUPERIOR EN AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL

GS-AUTOMATIZACION-Y-ROBOTICA-INDUSTRIAL