OBERT EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE MÈRITS PER A l’ACCÉS A LES ACCIONS DE MOBILITAT ERASMUS+ (GRAU MITJÀ)

CONVOCATÒRIA 2021

S’obri el termini per a la presentació de mèrits quant a l’Accés a les Accions de Mobilitat Erasmus+ per a professors i alumnes de Formació Professional (Cicles Formatius de Grau Mitjà) de l’IES Sixto Marco.

El període i lloc de lliurament dels mèrits serà del 22/11/2021 al 10/12/2021 en la secretaria del centre.

BEQUES ERASMUS+ FORMACIÓN PROFESSIONAL GRAU MITJÀ

L’Associació d’Empresaris Tèxtils de la CV (Ateval), ha guanyat una Acreditació Erasmus com a coordinador d’un consorci d’FP, en el qual participa com a soci del projecte l’IES Sixto Marco.

Aquesta Acreditació Erasmus permetrà realitzar mobilitats d’alumnat, graduats i professorat de Grau Mitjà d’FP de totes les escoles participants, durant tot el programa Erasmus, fins al 2027. Totes les despeses estan coberts per la beca. Participen les següents branques professionals:

  • Confecció i Moda
  • Calçat i Complements de Moda
  • Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

El consorci compta, per al primer any d’Acreditació, amb 51 mobilitats per a estudiants/graduats de 92 dies de duració; i 21 mobilitats per a professorat/personal no docent de 7 dies de duració. Els països de destinació d’interés són: Itàlia, Malta/Irlanda, Alemanya i Portugal.

En breu informarem de la data d’obertura del procés de selecció de candidats/as i els requisits per a participar.


L’Associació de Joves Empresaris de València (AJEV) , ha guanyat una Acreditació Erasmus com a coordinador d’un consorci d’FP, en el qual participa com a soci del projecte el Sixto Marco.

Aquesta Acreditació Erasmus permetrà realitzar mobilitats d’alumnat, graduats i professorat de Grau Mitjà d’FP de totes les escoles participants, durant tot el programa Erasmus, fins al 2027. Totes les despeses estan coberts per la beca. Les branques professionals que participen són:

  • Tècnic en Gestió Administrativa
  • Tècnic en Activitats Comercials
  • Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

El consorci compta, per al primer any d’Acreditació, amb 40 mobilitats per a estudiants/graduats de 32 dies de duració; 20 mobilitats per a estudiants/graduats de 67 dies de duració i 22 mobilitats per a professorat/personal no docent de 7 dies de duració. Els països de destinació són Itàlia, Portugal, Irlanda i Malta.

En breu informarem de la data d’obertura del procés de selecció de candidats/as i els requisits per a participar.

TRAINEESHIP ABROAD

Erasmus+ engloba dins dels seus programes educatius l’Educació Superior, dirigida a alumnes de formació professional superior que decidisquen realitzar el seu període de formació en centres de treball de països de la Unió Europea acollits al programa.

El Sixto Marco participa en aquest programa des de 2014, any en què se li va concedir la Carta Erasmus+, i al llarg d’aquest període molts han sigut els alumnes que han decidit realitzar les seues pràctiques a l’estranger.

  

L’últim, Alejandro Castell, alumne del cicle superior d’Administració i Finances, que va realitzar una estada per a pràctiques a Oxford durant tres mesos, i en la qual va tindre l’oportunitat de conéixer a gent molt interessant en les federacions de caça esportiva que va visitar.

A més de millorar el seu nivell d’anglés, l’aproximació a la cultura anglesa, va suposar per a ell una manera de creixement personal i professional que va millorar la seua capacitat d’adaptació i flexibilitat, qualitats imprescindibles per al futur professional.

  

Erasmus + includes within its educational programs Higher Education, aimed at higher vocational training students who decide to carry out their training period in work centers in European Union countries that are part of the program.

Sixto Marco has participated in this program since 2014, the year in which it was awarded the Erasmus + Charter, and throughout this period many students have decided to carry out their internships abroad.

The last one was Alejandro Castell, a student of Administration and Finance. He carried out an internship at Oxford for three months, where he had the opportunity to meet very interesting people in the sport hunting federations that he visited.

In addition, the approach to English culture, meant for him a way of personal growth.

SPANISH MOBILITY

L’IES Sixto Marco duu a terme aquesta setmana la 4t de les mobilitats planificades dins del projecte Escolar : Be What You Want To Be, Do What You Want To Do.

El projecte s’emmarca dins del Programa Erasmus +, Acció clau KA2 – Cooperació per a la Innovació i l’intercanvi de bones pràctiques, tipus d’acció KA229 – Associacions d’Intercanvi, i és la primera vegada que l’IES Sixto Marco participa.

Durant aquesta setmana els alumnes que formen part d’aquest, treballen de manera virtual la cuina tradicional d’Elx així com el patrimoni cultural de la ciutat.

  

Aquesta mobilitat, al costat de les realitzades amb anterioritat en Lucenec (Slovakia), Elblag (Polònia), i Perusa (Itàlia) té com a objectiu comú crear una Agència Virtual de Turisme en la qual els alumnes dels quatre països col·laboren en aspectes com ara la creació d’una pàgina web, el logo de l’empresa, el bussines pla, la publicitat i la promoció de l’Agència…

Les mobilitats han suposat per al nostre alumnat l’oportunitat de treballar i intercanviar experiències amb alumnes de centres educatius europeus.

Col·laborar amb alumnes de països tan diferents ha resultat una experiència molt positiva, de manera que el projecte ha contribuït a prendre consciència de la importància de l’anglés com a eina de treball, així com el coneixement d’altres cultures i formes de vida, mentre que per als professors ha aconseguit enriquir la nostra labor educativa diària i afegir valor als nostres programes formatius.

  

Sixto Marco High School carries out the 4th of the mobilities planned within the School Project this week: Be What You Want To Be, Do What you Want To Do.

The Project is parto of the Erasmus+ Program Key action KA2-Cooperation for Innovatoin and the Exchange of Good practices, type of action KA229-Exchange Associations, and it is the first time that the Sixto Marco High School participates.

During this week the students who are part of it, will virtually work the traditional cuisine of Elche as well as the cultural heritage of the city.

This mobility, together with those carried out previously in Lucenec (Slovakia), Elblag (Poland), and Perugia( Italy), has the common objective of creating a Virtual Tourism Agency in wich students from the four countries collaborate in aspects such as the creation of a website, company logo, business plan, advertising and promotion of the Agency.

The mobilities have given our students the opportunity to work and exchange experiences with students from European educational centers.

Collaborating with students from so many different countries has been a very positive experience, so that the project has contributed to raise awareness of the importance of English as a work tool, as well as the knowledge of other cultures and ways of life. Teachers have enriched their daily educational work and also have added value to their training programs.

LLIURAMENT DE CERTIFICATS ERASMUS+

El passat 26 de Març va tindre lloc el lliurament de diplomes als alumnes participants en la mobilitat duta a terme a Elx.

Després de quasi tres anys de participació en el projecte, la mobilitat espanyola es va realitzar de manera virtual, i professors i alumnes van posar fermall final a la cooperació internacional lluint samarreta Erasmus+, amb disseny elaborat per la professora del departament de plàstica i dibuix, Carolina Fernández.

On March 26, the diplomes were awarded to the students participating in the mobility carried out in Elx.

After almost three years of participation in the Project, the Spanish mobility was carried out virtually, and teachers and students put the final touch on international cooperation wearing an Erasmus+ t-shirt, with a design made by Carolina Fernández, teacher of Art in the Sixto Marco Secondary School.

 

ERASMUS+ TERMINI PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES

CONVOCATÒRIA 2020

S’obri el termini per a la presentació de mèrits quant a l’Accés a les Accions de Mobilitat ERASMUS+, Associacions estratègiques, per a personal docent pertanyent al Cos de Professors d’Ensenyament Secundari (ESO i Batxillerat) de l’IES Sixto Marco.

El Període i Lloc de lliurament dels mèrits serà: de les 12.00 hores del 09/12/2020 a les 14.00 del 18/12/2020. En la Secretaria del Centre.

Qualsevol instància presentada fora de termini quedarà fora del procés de selecció.

 

ERASMUS + TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES

CONVOCATÒRIA 2020

S’obri el termini per a la presentació de mèrits quant a l’Accés a les Accions de Mobilitat ERASMUS+, Associacions estratègiques, per a alumnes de 4t d’ESO.

El Període i Lloc de lliurament dels mèrits serà: de les 12.00 hores del 23/11/2020 a les 14.00 del 04/12/2020 en la Secretaria del Centre. Qualsevol instància presentada fora de termini  quedarà fora del procés de selecció.