Recordatori: Beques per estudis postobligatoris 2022-2023

El Ministeri d’Educació i Formació Professional i el Ministeri d’Universitats han posat en marxa, per al pròxim curs acadèmic 2022-2023, un nou calendari de tramitació de beques de caràcter general per a estudiants que cursen estudis postobligatoris,que done resposta a la reiterada demanda de la comunitat educativa d’avançar les actuals dates de concessió de les … Llegir més

Instruccions procés d’admissió Cicles Formatius curs 2022-2023

S’ha publicat al DOGV la resolució de 24 de març de 2022, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’estableix el calendari d’admissió en els ensenyaments sostinguts amb fons públics de Formació Professional de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior, cursos d’especialització i programes formatius de qualificació bàsica, per … Llegir més

Instruccions procés d’admissió curs 2022-2023

S’ha publicat al DOGV la resolució de 28 de març de 2022, del director general de Centres Docents, per la qual s’estableix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària … Llegir més

Proves d’Accés a Cicles Formatius 2022

Ja teniu disponible la informació relativa a les proves d’accés a Cicles Formatius per al present curs 21/22. La normativa quedà publicada al D.O.G.V. núm. 9271 04/02/2022 i disposeu de la informació completa a la següent pàgina informativa del centre.

Nou correu de secretaria

Dintre dels canvis per la implantació del projecte de Centre Digital Col·laboratiu, s’ha migrat el correu de la secretaria del centre a una nova direcció de correu electrònic. Per tant, totes les comunicacions adreçades a secretaria deuen enviar-se a: 46001199.secretaria@edu.gva.es