Subvencions a alumnat de FP 2022

S’ha obert el termini (del 26 d’abril al 23 de maig de 2022) per presentar les sol·licituds de subvencions per a l’alumnat que estiga cursant Formació Professional en el curs 2021-2022. Es convoquen 4 modalitats d’ajuda:

  1. FP Dual en administracions públiques: realitzar l’FP Dual en administracions públiques del sector públic estatal, autonòmic, local o en universitats, així com ens autònoms.
  2. FP Dual en empreses: realitzar l’FP Dual en empreses de la Comunitat Valenciana o de la resta de l’Estat, una vegada acreditada la necessitat de desplaçament per a adquirir les competències predeterminades en el lloc formatiu.
  3. FCT en centres de treball allunyats del centre docent: realitzar la formació en centres de treball total o parcial quan el centre de treball es trobe allunyat del centre educatiu o en una altra comunitat autònoma.
  4. Desplaçament: sufragar totalment o parcialment les despeses derivades de residència, transport i manutenció, per a alumnat que curse cicles d’FP en centres allunyats de la seua residència habitual.

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/subvencions-alumnat-fp

https://dogv.gva.es/datos/2022/04/25/pdf/2022_3072.pdf