Euro Trainee (Modificació 5 Maig)

Euro Trainee és la nova convocatòria de mobilitats de professorat i alumnat d’FP amb l’objectiu d’oferir estades formatives en un país europeu.  Per poder participar en aquestes mobilitats, la persona sol·licitant ha de rebre classes en un dels cicles cursat en modalitat bilingüe. La web del programa es https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/euro-trainee

Modificació 05/05/2022: A més de GIAT que és Plurilingüe Reforçat, ens informen de que l’alumnat que curse estudis en cicles amb mòduls vehiculat en anglés associat a unitats de Competència en 1r i 2n (Els nostres cicles d’Informàtica i Comunicacions són així) poden optar a participar al programa.

Alumnat: https://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2022/3131

Requisits

   – Matriculat en un cicle formatiu d’FP cursat en modalitat bilingüe
   – Tindre un títol de B2 de l’EOI o equivalent, o estar cursant-ho
   – 16 anys abans d’iniciar la mobilitat
   – Complir amb els requisits d’accés al país de tipus sanitari o administratiu

Modalitats

   – Estades d’alumnat en una empresa: 4 a 8 setmanes
   – Formació d’alumnat: 1 a 4 setmanes