Instruccions procés d’admissió Cicles Formatius curs 2022-2023

S’ha publicat al DOGV la resolució de 24 de març de 2022, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’estableix el calendari d’admissió en els ensenyaments sostinguts amb fons públics de Formació Professional de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior, cursos d’especialització i programes formatius de qualificació bàsica, per al curs 2022-2023.

El podeu consultar a l’enllaç següent: https://www.dogv.gva.es/portal/portal/2022/03/30/pdf/2022_2648.pdf

El calendari és el següent: