Recordatori: Beques per estudis postobligatoris 2022-2023

El Ministeri d’Educació i Formació Professional i el Ministeri d’Universitats han posat en marxa, per al pròxim curs acadèmic 2022-2023, un nou calendari de tramitació de beques de caràcter general per a estudiants que cursen estudis postobligatoris,que done resposta a la reiterada demanda de la comunitat educativa d’avançar les actuals dates de concessió de les beques.

Aquest avançament és molt significatiu, respecte d’altres cursos i, per això, adquireix especial importància abordar la difusió, entre l’alumnat i les seues famílies, del nou termini de sol·licitud de beca, que es va iniciar el passat 30 de març i que finalitza el pròxim 12 de maig. Aquesta seria la idea que volem transmetre urgentment a l’alumnat i a les seues famílies, atés que no es podran sol·licitar beques amb posterioritat.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/12/pdfs/BOE-B-2022-7804.pdf