Subvencions alumnat FP 2024

S’ha publicat la RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2024, de la Direcció General de Formació Professional, per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a alumnat que curse Formació Professional en 2023-2024 en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana

https://dogv.gva.es/datos/2024/05/22/pdf/2024_4682.pdf

▪️Extracte:

https://dogv.gva.es/datos/2024/05/22/pdf/2024_4519.pdf