iMou-te 23-24: Activitats observades

El programa iMou-te té com a objectiu que el professorat dels centres educatius compartisca projectes, programes i activitats relacionades amb la innovació educativa en els processos d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat.

Així mateix, durant aquest curs i com a Centre Observador, el nostre professorat han assistit a tres activitats iMou-te en diferents institucions educatives:

  • Experiències en ABP en Informática.
  • Internacionalització del centre educatiu. Projectes europeus Erasmus+.
  • Llegim llibres per a ser lliures. 30 minuts de lectura diària a l’aula.

En aquesta entrada els nostres companys i companyes compartixen les seues experiències en cadascuna de les activitats a les quals hi ha assistit.

Experiències en ABP en Informática

El passat 25 de març, al CIPFP Mislata de València, professorat del departament d’informàtica va assistir a la xarrada de com havien dut a terme un projecte amb l’alumnat del cicle d’SMX. Aquest consistia en muntar una botiga d’informàtica aplicant, en este cas, una metodologia Aprenentatge-Servei (ApS).

En aquest projecte, l’equip educatiu de 1r d’SMX va voler establir un vincle amb la comunitat escolar i la realitat municipal de Mislata mitjançant la creació a l’aula d’una botiga de suport informàtic similar a les que es troben en cada barri, gestionada íntegrament per l’alumnat. Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Mislata, el projecte va incloure un grup de persones majors com a usuaris del servei proporcionat per la botiga.

En resum, l’activitat ha sigut molt enriquidora i el centre amfitrió l’ha organitzada d’allò més bé. A parer nostre, cal valorar la idea de dur a terme projectes ApS en el nostre centre que col·laboren i enriquisquen el seu l’entorn sociocultural.

Internacionalització del centre educatiu. Projectes europeus Erasmus+

El passat 18 d’abril, a l’IES Jaume II el Just de Tavernes de la Valldigna, professorat del nostre centre va assistir a una xarrada informativa sobre els projectes europeus Erasmus+, on s’han destacat les experiències d’èxit i la col·laboració amb institucions educatives d’altres països europeus. En la xarrada han participat la directora del centre, Anna Bellver, i el coordinador dels projectes Europeus, Arcadio Andrés.

En la primera part ens han detallat les Accions Clau Erasmus, així com recomanacions per elaborar un projecte i també en què consistixen el projectes en què han treballat: el KA120SCH, KA122SCH, KA122VET, KA210SCH i KA220SCH. En la segona part ens han exposat les experiències que han tingut en les diferents estades Erasmus+, que a parer nostre han sigut d’allò més interessants.

Les experiències mostrades ens han deixat ben clar que els projectes Erasmus+ oferixen als estudiants l’oportunitat de desenvolupar habilitats interculturals, lingüístiques i socials, enriquint la seua formació i preparant-los per a un món globalitzat.

En resum, el professorat assistent està convençut que la participació en la xarrada ha estat molt enriquidora, permetent-nos constatar com els projectes Erasmus+ poden millorar l’experiència educativa, la qualitat de l’ensenyament i contribuir al desenvolupament de tindre un centre més internacional i innovador. Ens sentim motivats per continuar aprofitant les oportunitats que estos projectes oferixen a la nostra comunitat educativa.

Llegim llibres per a ser lliures. 30 minuts de lectura diària a l’aula

El passat 30 d’abril Evan Goig i Patricia Ortells, membres del Departament de Llengua Castellana, realitzaren una visita al centre educatiu Jaume II el Just de Tavernes de la Valldgina, dins del programa iMou-te, per tal de conéixer la seua iniciativa: “Llegir per a ser lliures”.

Esta activitat de promoció de la lectura consistix a dedicar tots els dies uns minuts de lectura en l’aula, no només en les àrees lingüístiques. En principi fa dos anys que estan aplicant-ho en 1r d’ESO i els resultats en comprensió lectora s’han vist millorats. Els alumnes trien els llibres, que podem portar de casa o fer ús de les biblioteques d’aula habilitades.

Conclusió

En definitiva, el professorat ha coincidit que cadascuna de les activitats iMou-te ha sigut una experiència molt enriquidora per a donar a conéixer les bones pràctiques educatives, intercanviar experiències i generar xarxes entre docents que obrin la porta a futures col·laboracions.