Visita a FESORD i AIUDO

Divendres passat 26 de gener, el grup de 2n d’Atenció a Persones en Situació de Dependència van visitar la Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana (FESORD) a València per a veure quines són les tasques diàries que es duen a terme en ella. Va resultar una visita molt interessant.

Agrair a aquesta entitat per a obrir-nos les portes i deixar-nos veure tot el treball que es realitza allí, i donar-nos l’oportunitat de conéixer de més a prop un lloc que ajuda a persones en deficiència auditiva.

A continuació vam anar a veure l’empresa AIUDO, creada per uns joves emprenedors, que compta amb una àmplia base de dades de milers de cuidadors disponibles a tota Espanya, i fins i tot a Anglaterra. Aquesta empresa s’encarrega de seleccionar a cuidadors qualificats per a atendre al seu domicili a persones en situació de dependència.