Subvencions alumnat FP (complementari)

Han publicat a la web de Conselleria el llistat definitiu amb una afegit al respecte de les Subvencions FP. Recordeu que cal fer el tràmit de l’IBAN per poder cobrar-la.

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es concedeixen les subvencions de la modalitat de desplaçament, manutenció i allotjament, convocada per la Resolució de 4 d’abril de 2022, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial. [2023/49]

2023_49.pdf (gva.es)