Mesures preventives davant de la calor

Les alertes per previsió de calor extrema són emeses per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per al territori de la Comunitat Valenciana, amb actualització
diària, i es poden consultar en: https://www.san.gva.es/ola-de-calor. Amb motiu de l’activació del Programa de l’any 2022, es remet la informació i els cartells divulgatius que s’adjunten, per tal de donar publicitat en el seu centre, davant la possible arribada d’alertes per episodis de temperatures altes o extremes, per aquest estiu, en la Comunitat Valenciana. Poden consultar aquesta informació més detallada al següent link: http://comunitatvalenciana.meteoclim.eu