FCT Europa en Bolonia

Alumnat de formación profesional dels cicles de grau mitjà de electricitat, estética i perruqueria han realitzat aquest curs, per primera vegada, formació en centres de treball en empreses europees.  

Aquesta formació s’ha produït dins del projecte Erasmus+ KA-121; el qual es un  programa europeu Erasmus+, gestionat a Espanya pel SEPIE. Els programes Erasmus+ pretenen millorar les oportunitats educatives de les persones mitjançant la realització de mobilitats. 

Dos alumnes de cada cicle dels anomenats abans, després de la necessària baremació, han realitzat una estada a Bolonya de trenta dies. La mobilitat s'ha basat en formació en llocs de treball. L'alumnat ha dut a terme una sèrie de tasques com la resta de treballadors de les empreses italianes on han desenvolupat la seua activitat. Els coordinadors de l'IES LA PATACONAamb els coordinadors de l'empresaIFOM han dissenyat de mutu acord els horaris, els llocs on desenvolupar les seues destreses i la logística de l'estada.

L'alumnat estava tutoritzat de diverses formes: a l’empresa per un treballador/ formado;  a l’IES la Patacona es feia el seguiment les tutores dels diferents cicles i per la seua estada a Bolonia tenien una persona al seu abast per consultar dificultats o solucionar problemes logistics de l’empresa IFOM. 

Per l’alumnat ha estat molt enriquidor, al poder aplicar els aprenentatges i competències adquirides als cicles cursats en la seua primera integración al món laboral real. A més a un país europeu per comprobar les diferencies i similituds del treball a la Unió Europea. Es una experiencia que els ha obert camins laborals que desconeixien.  

A més , aquestes hores de formació , han convalidat per les mateixes hores del mòdul ‘de Formació en Centres de Treball, que es duen a terme al finalitzar la resta de mòduls que es cursen als centres educatius. 

Per altra banda, han desarrotllat l’autonomia personal al ser els responsables de les seues despeses setmanals i la distribució del seu temps lliure, així com la capacitat resolutiva i el treball en equip. 

Els caps de setmana, aixi com la resta de temps lliure el han dedicat a descubrir Bolonia i altres ciutats properes com Florencia o Roma.  

En resum ha estat una mobilitat enriquidora a nivell professional i vivencial per les experiències viscudes al llarg del seu acompliment. 

A l'IES La Patacona pretenem continuar treballant i investigant en aquesta línia mitjançant mobilitats de professorat i alumnat i projectes metodològics de col·laboració a través d'FP Acreditacions i projectes de clau-2 per a una major flexibilització de la FP i un aprenentatge productiu i de qualitat . 

Aquesta mobilitat està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut d'aquest article o noticia és responsabilitat exclusiva d'IES La Patacona i ni la Comissió Europea ni El Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) són responsables de l'ús que es puga fer de la informació ací difosa. 

erasmus
fct bolonia1

Visita professors Gelsenkirchen (Alemania)

Dos professors de Berufskolleg Am Goldberg en Gelsenkirchen (Alemanya) han visitat el nostre centre per establir línies de comunicación i programar propers intercanvis d’alumnat dins del programa Erasmus+ de Formación Professional.

Encara que no tenim els mateixos cicles formatius, venim col-laborant dins del projecte KA-229 We Go Green. Una experiéncia que ha estat realmente enriquidora. Amb el desig de continuar una relació tan fructífera i valuosa, hem realizat diverses accions:

 

Així celebrarem una reunió del’equip CICFP(comissió d’internacionalització del centre, formacio profesional)amb el professorat alemany per tractar diseñar propers intercanvis i altres temes realacionats amb el programa Erasmus+. Una de les qüestions tractades es l’organització de mobilitats d’alumnat entre els dos centres docents amb totes les qüestions logístiques que implica.

 

Reunió amb diverses empreses de la comarca de l’horta Nord i València per establir nexos i acolliment d’alumnat Alemany on podrán desenvolupar les seus competencias professionals.

Una d’aquestes empreses va ser información i turismo de l’ajuntament d’Allboraia. Vam ser rebuts amb molta cordialitat i establirem unes línies de treball per al curs vinent. L’ajuntament disposa de dues oficines de turisme, una a La Patacona i una altra a Saplaya i están en vies d’obrir una de permanent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Reunió amb el Coordinador Erasmus de l’IES per donar-los a coneixer els diferents projectes Erasmus i la línea de internacionalització del centre; docs ells, sols coneixien el projecte de FP on  hem cooperat. 

-Visites culturals a la Marina de València i activitats esportives  a instalacions marines. Al no ser la primera vegada que ens visitaven ja coneixien el centres històrics tant de València com d’Alboraia així com l’horta i els principals trets identitaris com l’orxata, que tornaren a assaborir. 

Ha estat una estada profitosa a nivell de cooperación i plantejaments pel curs vinent i enriquidora per a enfortir els lligams ja creats. 

erasmus
WhatsApp Image 2023-04-27 at 00.27.18 (2)

Graduació Cicles Formatius 2023

El 12 de maig va tindre lloc la graduació dels cicles formatius d’FP del nostre centre educatiu: GM d’Estètica i Bellesa, GM de Perruqueria i Cosmètica Capil·lar, GM d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques, GS de Sistemes Electrotècnics i Automatitzats, i GS de Caracterització i Maquillatge Professional que s’estrena aquest curs amb … Llegir més

Visita professors Mysen

Aquesta setmana, dos professors de Mysen videregående skole estan visitant el nostre centre per a conèixer el sistema educatiu espanyol amb les especificitats del valencià i comparar el sistema de la formació professional als nostres països. El seu màxim interès és comparar les metodologies aplicades al cicle de perruqueria en els dos centres.

També els resulta molt valuosa la nostra experiència en Acreditacions FP d’Erasmus perquè el seu centre sols disposa de l’ Acreditació Erasmus d’Escolar i desitgen demanar-la amb les millors condicions.

Així celebrarem una reunió de l’equip CICFP (comissió d’internacionalització del centre, formació professional) amb el professorat noruec Whes i Anne per tractar diferents temes relacionats amb el programa Erasmus+. Un d’ells és organitzar mobilitats d’alumnat entre els dos centres docents amb totes les qüestions logístiques que això implica.

Aquesta visita-observació ha estat preparada i programada amb dedicació per incloure:

 • Presentació de l’equip directiu.
 • Visita guiada per les instal·lacions de l’IES.
 • Reunió amb la cap d’Estudis d'FP i la cap de departament d’Imatge personal per donar-los a conèixer el sistema educatiu espanyol i valencià.
 • Reunió amb el Coordinador Erasmus de l’IES per explicar els diferents projectes Erasmus i la línia d'internacionalització del nostre centre.
 • Explicació de les característiques, aules-taller, etc. de la família d’Electricitat per la seua cap de departament i altres membres del professorat.
 • Immersió amb aules-taller dels cicles d’Imatge Personal d’estètica i Caracterització.
 • Observació d’activitats d’ensenyament-aprenentatge del cicle de perruqueria on han pogut interactuar.

 • Visites a empreses del sector relacionades amb el centre per a la formació en centres de treball
 • Tast de la gastronomia típica de l’horta: paella, orxata i fartons..
 • Informació del centre històric de València i altres llocs d’interés turístic.

A més no ens hem oblidat de la interacció social amb els diferents equips del centre i res millor que una paella a l’aula Verda!

erasmus
WhatsApp Image 2023-04-27 at 00.27.18 (2)

Jobshadowing a Brescia (Italia)

Dues professores de l'IES La Patacona, Victoria Fons i Empar Monzó, van visitar el centre CFP Giuseppe Zanardelli a Brescia (Itàlia) per a conèixer el sistema educatiu italià i comparar el sistema de la formació professional amb l'espanyol. El que ens produïa més interès era observar les metodologies emprades a les aules taller d'Imatge Personal i els recursos didàctics usats per analitzar-los i comparar-los amb els nostres.

Aquesta visita es produïa dins del projecte Erasmus+ KA-121, gestionat a Espanya pel SEPIE. Els programes Erasmus+ pretenen millorar les oportunitats educatives de les persones mitjançant la realització de mobilitats.

La col·laboració i la cooperació són la base dels resultats.

El CFP G. Zanardelli és un centre professional provincial format per nou escoles (Brescia, Chiari, Clusane, Darfo, Desenzano, Edolo, Ponte di legno, Verolanuova, ) amb la seu central a Brescia. Es dediquen a: la Formació professional, la Formació per a persones adultes, la Formació per a aturats, la Formació per a empreses i a Projectes internacionals.

Dins de la Formació Professional hi ha diferents especialitats arrelades a les necessitats empresarials de la zona:

 • Mecànica
 • Informàtica
 • Electricitat i electrònica
 • Estètica
 • Perruqueria
 • Operador de màquines i ferramentes
 • Automatització industrial

Al seu organigrama (on el cap de les nou escoles és el Director, que realitza una funció semblant al director de fp de la comunitat valenciana) disposen de:

 • Un director/a per a cada seu de les nou escoles amb una funció semblant als directors de centre de la CV.
 • Coordinadors de les especialitats: solen tenir a càrrec seu dues especialitats, per exemple estètica i electricitat juntes. S'encarreguen de la coordinació de la branca administrativa, educativa i funcional, incloses les substitucions de professorat. Recordem que a Itàlia, l'FP de nivell II consta de quatre anys, dels 14 als 18, i cursen també matèries dels àmbits científic i social com ara matemàtiques, història, etc.
 • Una coordinadora Erasmus que treballa en exclusiva en projectes europeus i duu la internacionalització de les nou escoles de la província de Brescia. El seu nom és Sona Arevshatyan.
 • Un grup de treball que funciona com una Agència de treball: Tenen contacte amb les empreses i amb antics alumnes i són intermediaris entre les dues parts.

Abans de realitzar una immersió a les aules de Perruqueria i Estètica els van explicar  el sistema educatiu de la FP en Lombardia:

- Hi han dos modalitats de FP: 5 cursos en l'institut professional: Especialització de nivell més alt i 3 cursos per aconseguir el certificat +1 curs per poder obrir l’activitat del negoci. Es por fer un altre any per accedir a la Universitat.

-La integració de l’alumnat amb diversitat es fa seguint la Llei 104( fan 107 hores amb recolzament educatiu). El docent ha de fer un document PEI ( projecte educatiu personalitzat) per decidir si segueix la educació normal o l’especial.

I es vam submergir a les aules denominades a Itàlia ciències mèdiques, el que ací denominaríem anatomia, anàlisis de la pell.... i després a les aules taller d'atenció al client, tractaments estètics i tècniques capil·lars. Van cooperar i analitzar les metodologies aplicades als processos tècnics…

D'aquesta observació, va sorgir una nova col·laboració per a un projecte KA-210 sobre metodologies aplicades a les aules d'Imatge Personal i propostes per a elaborar uns altres sobre recursos didàctics en perruqueria i electricitat.

Aquest projecte, elaborat per les dues professores amb l'inestimable suport de l'equip Erasmus del centre Zanardelli, seria una cooperació internacional per adaptar una metodologia activa i comuna als centres dels dos països. I augura un prometedor futur de col·laboració entre les dues institucions.

A més del jobshadowing i l’elaboració del nou projecte, deixaren una estona per impregnar-nos de la història monumental i artística de la Lombardia.

A l'IES La Patacona pretenem continuar treballant i investigant en aquesta línia mitjançant mobilitats de professorat i alumnat i projectes metodològics de col·laboració a través d'FP Acreditacions i projectes de clau-2 per a una major flexibilització de l’FP i un aprenentatge productiu i de qualitat .

erasmus
brescia1

Visita a Mysen Videregaenden Skole (Noruega)

Dos profesoras del IES La Patacona visitaron el instituto Mysen Videregaenden Skole en Mysen (Noruega) para conocer la docencia de la formación profesional dentro de su sistema educativo y específicamente con referencia a la especialidad de peluquería, en el contexto del proyecto Erasmus+ KA-121.

Las profesoras Chelo Colorado y Victoria Fons compararon los sistemas educativos de Noruega y España; así como el sistema de evaluación y las nuevas metodologías de un país puntero en la educación. Siendo parte imprescindible del Jobshadowing, el análisis de los recursos didácticos y las instalaciones dedicadas a la enseñanza de esta familia profesional.

El noruego es un sistema centrado en las necesidades y capacidades individuales del alumnado, para fomentar su desarrollo personal y formativo mediante la elección del ritmo y herramientas del aprendizaje. Su substrato vikingo les fundamenta un gran amor por la naturaleza y la búsqueda de formas de desarrollo sostenibles, que desarrollan desde la enseñanza primaria.

El sistema de evaluación se basa en la Taxonomía de Bloom, revisada por Anderson y Krathwohl. Es decir, comienza con un nivel bajo de complejidad (recordar) para subirla (comprender, aplicar, analizar, evaluar) finalizando en un nivel alto de complejidad (crear).

Una de las diferencias con nuestro país es el apoyo económico al sistema público que les permite tener una tecnología puntera para la formación del alumnado, así como unas infraestructuras que no podemos permitirnos en el nuestro.

Esta movilidad ha permitido comparar las metodologías aplicadas en la actividad docente de la familia profesional de Imagen Personal, para extraer aquellas mejoras que pueden realizarse en nuestro centro.

erasmus
IMG_20221129_120317

Visita a Halden videregående skole (Noruega)

Las profesoras del departamento de electricidad Sonia Aliaga y M. Ángeles Olmeda viajaron en septiembre a Noruega para visitar la escuela de secundaria Halden videregående skole, en la localidad de Halden.

Allí realizaron un job shadowing gracias al cual pudieron aprender sobre el sistema educativo noruego, la organización de sus centros educativos, su organigrama y las diferentes metodologías de enseñanza utilizadas por el profesorado.

Interactuaron, especialmente, con el alumnado y profesorado del departamento de electricidad. Visitaron los distintos talleres e instalaciones, y asistieron a varias clases para observar cómo se imparten y comprobar que, tanto las metodologías como los contenidos son muy similares a los impartidos en nuestro ciclo de grado medio. La diferencia más destacable es la cantidad de recursos materiales y de espacios de que disponen.

Además, participaron en diferentes actividades del centro. Una de ellas fue asistir a  una clase de español, mostrando a los alumnos el IES La Patacona y la ciudad de Valencia y colaborando con la profesora, Elisa, en el desarrollo de diversas actividades.

También conocieron el proyecto empresarial que están llevando a cabo un grupo de alumnos del ciclo de ventas, servicios y turismo, consistente en una empresa real de serigrafía, que gestionan los propios alumnos y para lo que disponen de un aula con el equipamiento y la maquinaria necesarios.

Visitaron las instalaciones de los ciclos de automoción, sanidad, carpintería y dramatización, constatando que el sistema educativo público noruego dispone de muchos más medios económicos que nosotros.

La escuela imparte enseñanzas a diferentes niveles educativos en 5 edificios independientes, aunque gestionados por el mismo equipo directivo. Además de secundaria y bachillerato, hay una gran oferta de ciclos formativos de familias tan diversas como sanidad, dramatización, comercio o electricidad. Uno de los edificios está dedicado exclusivamente a los ciclos de cocina y otro a alumnos con necesidades especiales. Además, los profesores del centro imparten clases en el centro penitenciario próximo a la localidad.

Tanto el equipo directivo como el profesorado responsable de la internacionalización del centro, les brindaron una cálida acogida y les acompañaron en todo momento durante su estancia.

erasmus
IMG_1596 (2)

KA229 – We go green. Movilidad a Noruega

How can you be more climate friendly?

En septiembre de 2022, un equipo de profesorado y alumnado de formación profesional del IES La Patacona viajaron a Mysen (Noruega), dentro del proyecto Erasmus + KA 229 We Go Green. El objetivo principal del cual es tratar la manera de minimizar el cambio climático y mejorar el medio ambiente mediante acciones individuales y diarias.

 

 

Este era el cuarto encuentro de los equipos de los seis países participantes para conseguir la finalidad propuesta. Cada encuentro ha desarrollado una temática alrededor del medio ambiente; la primera trataba el ciclo hidrológico, la segunda la reconversión de los desechos, la tercera los ecosistemas de los seis países involucrados y ésta la forma de ser más sostenibles, como el propio titulo de la reunión indica : How can you be more climate friendly?

Previamente, cada equipo efectuó dos tareas. Por un lado, estudiar la legislación, los medios e infraestructuras referentes al reciclaje, la diversificación de residuos, la emisión de gases, líquidos y sólidos, el ahorro energético e hidrológico del país y comunidad de cada equipo para realizar una presentación donde explicar la situación legal y la aplicación de la normativa real a cada país. Estas presentaciones fueron expuestas en Mysen al resto de los equipos para evaluar el proceso hacia la sostenibilidad.

Por otra parte, la otra tarea consistía en explicar cómo preparar comidas equilibradas con las sobras del día anterior. El alumnado de nuestro centro preparó una presentación muy amena sobre una comida donde nunca quedan sobras porque se van aprovechando para hacer posteriores platos: ”la escudella, puxero u olla”. Explicaron los ingredientes, la elaboración y las comidas de los días siguientes como por ejemplo las croquetas, purés.. Tuvo un gran éxito entre alumnado y profesorado de los otros países.

Allí, además del feedback de las presentaciones, fueron invitados, por equipos, en las casas del alumnado noruego para preparar comidas equilibradas con las sobras del día anterior. También hicieron marquetería para restaurar o modificar muebles y darles nueva vida, con el apoyo del profesorado adecuado.

Además, uno de los objetivos secundarios del proyecto es fomentar la identidad europea y el respecto a las diversas culturas de la Unión. Así, visitaron un museo interactivo donde se impregnaron de la cultura vikinga, sus naves, los sistemas de navegación, la estructura social y cómo no, de las leyendas.

Este encuentro no solo ha servido para los objetivos propuestos sino también para el crecimiento personal del alumnado participante, siendo motivador para el aprendizaje de lenguas y la colaboración con estudiantes de otras culturas.