Curs Gestió de conflictes a les escoles (Porto, Portugal)

La nostra professora i coordinadora de convivència i igualtat ha realitzat un curs a Porto sobre la gestió de conflictes a les escoles. L’objectiu del curs era conèixer formes i estratègies per abordar els conflictes que es generen al nostre centre però també saber com previndre’ls. 

El curs estava centrat en els models de gestió de conflictes a l'escola. S’han estudiat 4 models denominats: "infusió curricular", programes de mediació, estratègies a classe i enfocament comprensiu. Dins el model d’infusió curricular, s’ha vist com totes les assignatures del currículum es poden utilitzar per conscienciar l’alumnat en la cultura de la resolució pacífica del conflictes. Els programes de mediació ja ens són coneguts perquè al nostre centre comptem amb un equip de mediació i molts alumnes i professorat estan formats en aquest camp, per això algunes de les coses que s’han tractat com, per exemple, les passes que cal seguir per a una escolta activa dels agents en conflicte ja ens eren coneguts perquè són les que apliquem en el nostre grup de mediació. 

La idea principal que hem tret d’aquest models és que cal tindre unes regles consensuades per tots però també unes conseqüències que cal aplicar SEMPRE quan es trenquen eixes regles. Si no apliquem les conseqüències, les regles no seran efectives i no serviran per solucionar conflictes.  

Una part important del curs ha estat centrat en la part més psicològica i s’han estudiats els filtres que s’apliquen davant les diferents situacions externes i com estos filtres condicionen el comportament. Altre punt important que s’ha tractat ha estat el del complex món de les emocions. S’han treballat les cinc emocions: l'alegria, la ira,  la tristor, la por i la repulsió i, a través d'un programa anomenat L'atles de les emocions s’han vist les diferents reaccions que es donen a un fet segons l' emoció que sentim, com les emocions són naturals i no les podem evitar però sí podem intentar treballar les diferents respostes que poden haver davant una emoció 

La resta del curs ha estat més pràctica, hem descobert programes per treballar les emocions que ja s’apliquen a algunes escoles. De fet una de les participant del curs que treballa a una escola de Chicago on s’aplica un d’eixos programes ens ha explicat de primera mà en què consisteix. També s’han vist vídeos sobre pràctiques restauratives, algunes de les quals ja les apliquem a través del grup de mediació. Altre recurs treballat han sigut diferents pàgines web sobre els valors i la resolució de conflictes que es poden aplicar a les escoles. 

En definitiva, un curs productiu amb algunes idees noves per poder aplicar al nostre centre i al grup de mediació. 

 El proyecto KA121 está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de este artículo/ noticia es responsabilidad exclusiva del IES La Patacona y ni la Comisión Europea ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que se pueda hacer de la información aquí difundida.

erasmus
Imagen de WhatsApp 2024-07-16 a las 12.22.29_afedd9fd

Un grup d´alumnes italianes de Perruquerria i Estètica visiten l´IES La Patacona

Durant el mes d'abril passat, el nostre centre va tindre el plaer de rebre la visita d'un grup de 10 estudiants italianes: 4 d'elles cursaven el CFGM d'Estètica i Bellesa i 6 el CFGM de Perruqueria i Cosmètica Capil·lar.

Durant la seua estada de 12 dies, les alumnes, procedents d'una localitat pròxima a Venècia, van tindre l'oportunitat de submergir-se en la vida acadèmica i cultural del nostre institut.

Alumnat i professorat italià junt amb l´equip directiu i les professores coordinadores Erasmus de l´IES La Patacona.

La major part del temps, les alumnes van assistir a les classes teòriques i tallers pràctics corresponents a la seua especialitat. Però també es van dur a terme diverses activitats conjuntes entre tots dos grups: una relaxant sessió de talassoteràpia a la platja de la Patacona, on l'alumnat va poder gaudir dels beneficis de la mar i del sol en un entorn únic; una sessió de creació de pentinats i maquillatge a l'estil pin-up; i el disseny d'un marcapàgines en el mòdul de Màrqueting i Vendes, per a commemorar el dia del llibre. En estes activitats no sols es va fomentar la creativitat i el treball en equip, sinó que també es va celebrar la importància de la lectura i la cultura en la nostra formació acadèmica.

Finalment, van assistir com a observadores al desenvolupament d'algunes tasques per part de l'alumnat del CFGS Caracterització, com, per exemple, l'exposició de projectes, la realització de picats i emmallats de perruques, la confecció d'estructures per a pentinats històrics i de fantasia, i el disseny de pròtesi.

Al llarg de la seua visita es van establir llaços d'amistat entre les alumnes espanyoles i italianes, enriquint així l'experiència d'aprenentatge de totes dues parts. Sens dubte, va ser una experiència inoblidable que va obrir la porta a una possible col·laboració amb el centre italià per al pròxim curs, on els nostres estudiants podran visitar Itàlia.

El projecte 2023-1-ES01-KA121-SCH-000126430 està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut d'aquest article/notícia és responsabilitat exclusiva de l'IES La Patacona i ni la Comissió Europea ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) són responsables de l'ús que es puga fer de la informació ací difosa. 

erasmus
8

Movilidad Parnü (Estonia) – Pärnumaa Vocational Education Center

A través de la modalidad Job Shadowing o acompañamiento laboral, el profesorado del IES La Patacona conoce otras metodologías que les servirán para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado de nuestro centro.

En la semana del 6 al 10 de mayo de 2024, dos profesoras de Formación Profesional de las especialidades Electricidad y Peluquería participaron en una movilidad en Estonia para observar a otros docentes durante su trabajo diario, para aprender nuevas metodologías y el tratamiento de diversas competencias que debe adquirir el alumnado.

Durante estos cinco días, las profesoras conocieron el currículo que regula el sistema educativo en Estonia, asistieron a diferentes clases de su especialidad y visitaron empresas del sector profesional, además de socializar con otros docentes de diferentes lugares.

Los objetivos principales de esta movilidad han sido conocer otro sistema educativo, sus métodos y experiencias, además de plantear futuros proyectos con centros extranjeros que permita introducir al alumnado en nuevas culturas y mejorar sus habilidades comunicativas en otra lengua.

Pärnumaa Vocational Education Center destaca por las facilidades en cuestión de recursos, tanto analógicos como digitales, que ofrece al alumnado y por el acercamiento de la formación profesional al entorno laboral. Los estudiantes matriculados en este centro sienten las aulas como si de una empresa se tratara, preparando así a los futuros profesionales para la realidad que encontraran fuera de ellas.

El primer día, tras un acogedor recibimiento, el equipo organizador del centro nos mostró el funcionamiento del sistema educativo y finalizaron el día haciendo un tour por todas las especialidades en formación profesional que presenta este centro.

El segundo y tercer día, asistimos a clase de diferentes módulos de nuestras especialidades, donde pudimos participar junto con el alumnado en el desarrollo de nuevas metodologías expuestas por el profesorado del grupo-clase. Asimismo, presenciamos en acción diferentes simuladores que proyectaban escenarios laborales, tales como un simulador de la anatomía del cuerpo humano.

El cuarto día visitamos diferentes empresas, entre las que destacan: Gamecan, empresa cuya misión es establecer nuevos estándares de producción, innovación y cultura laboral en la industria del videojuego; Villa Wesset, hotel restaurante que destaca por su principal objetivo “desperdicio cero” y Oshino, empresa de diseño, fabricación y soporte de componentes electrónicos. Estas compañías acogen alumnado del centro para completar su formación en centros de trabajo.

El último día, realizamos una excursión donde las coordinadoras de Erasmus+ nos mostraron los entornos naturales de la ciudad, haciendo especial énfasis al desarrollo de nuevas organizaciones que generen acciones sostenibles y que, además, sean socialmente responsables para conseguir un futuro sustentable.

Este Jobshadowing ha sido una experiencia muy enriquecedora que ha servido para descubrir nuevos enfoques didácticos, motivar a nuestras profesoras, seguir acercando el entorno del aula a proyectos sostenibles y fomentar el bilingüismo entre el alumnado de nuestro IES la Patacona.

El proyecto KA121 está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de este artículo/ noticia es responsabilidad exclusiva del IES La Patacona y ni la Comisión Europea ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que se pueda hacer de la información aquí difundida.

erasmus
IMG-20240511-WA0070

El Director de l’IES La Patacona participa al curs d’Erasmus+ “Educational Leadership” a Porto (Portugal)

Josep Cachuto, Director de l’IES La Patacona, va participar al curs d’Erasmus+ “Educatonal Leadership” del 28 de març al 3 d’abril de 2024 a la ciutat de Porto (Portugal). Aquest curs estava dirigit a membres d’equips directius de centres educatius de tota Europa per a aprofundir en les tècniques de lideratge i gestió en entorns educatius. Al curs hi havia representants d’equips directius de centres de Rumania, Itàlia, Eslovènia, Estonia i Espanya. 

El curs començà amb una primera classe de presentació de tots els assistents al curs i amb una anàlisi dels nous reptes dels sistemes educatius i com afrontar-los. Després de la classe també vàrem aprofitar per fer un tour i conèixer la ciutat. 

El curs continuà amb una anàlisi dels diferents estils de lideratge amb els seus avantatges i inconvenients. I també vàrem fer una proposta d'optimització entre els diferents estils: el lideratge transformacional. Després d'açò vàrem fer unes dinàmiques de grup per a posar en pràctica el que havíem vist a la teoria. 

Després vàrem tractar els temes de l'educació emocional i la comunicació efectiva. I com aquests temes podien influir positivament en una comunitat educativa. També vàrem fer un taller pràctic de comunicació internacional i intercultural. 

A la quarta jornada vàrem tractar les diferents maneres de promoure el desenvolupament i l'evolució a l'ecosistema escolar. I a la cinquena i final jornada vàrem fer unes dinàmiques de grup per a posar en pràctica tots els conceptes tractats al curs, vàrem compartir la informació de tots els diferents centres educatius del professorat participant i finalment vàrem rebre els certificats de superació del curs. 

En resum va ser un curs interessant, productiu i ben organitzat, tant des del punt de vista dels continguts tractats com des del punt de vista del coneixement de la resta de participants i de l'establiment de nous contactes europeus. La professora del curs també va fer un bon treball i la logística, organització i activitats proposades per l’entitat organitzadora varen ser molt adequades. Per últim la ciutat on es va celebrar el curs, Porto, també va ser interessant de conèixer. Per tant una experiència formadora i agradable en tots els aspectes. 

Només ens queda agrair a les institucions i als centres col·laboradors que fan possibles aquests projectes i l'experiència magnífica que suposen per a la millora de la qualitat educativa i la formació dels nostres claustres. 

El projecte 2023-1-ES01-KA121-SCH-000126430 està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut d'aquest article/notícia és responsabilitat exclusiva de l'IES La Patacona i ni la Comissió Europea ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) són responsables de l'ús que es puga fer de la informació ací difosa. 

erasmus
5

Movilidad Ecoescuelas Erasmus+

15-19 abril 2024, Escola Secundaria Vila Verde (Braga) Portugal

Las amplias posibilidades que ofrece el programa Erasmus + implican un estudio y análisis profundo y continuo de los diferentes entornos educativos en diferentes ciudades. Con el objetivo de seguir creciendo como centro interesado en la internacionalización, IES La Patacona participó en una nueva movilidad de profesorado.

Desde el lunes 15 al viernes 19 de abril de 2024, 8 alumnos y alumnas del IES La Patacona, que cursan asignaturas optativas relacionadas con las ciencias de la naturaleza en el nivel de cuarto de la ESO, acompañadas por dos profesoras del departamento de biología, participaron en una movilidad de grupo con el objetivo de desarrollar un proyecto que llevaba como nombre: ”Creando Ecoescuelas”. Esta movilidad, en concreto, ha contribuido a un doble objetivo. Por un lado, permite al profesorado conocer nuevos sistemas educativos, intercambiar experiencias docentes e iniciarse en nuevas metodologías que favorezcan su labor en su escuela de origen. Y por otro lado, posibilita el diálogo para plantear futuros proyectos con los estudiantes acercándolos a nuevas realidades, abriéndoles la mente a nuevas culturas y mejorando sus herramientas comunicativas. Además, el alumnado, con el desarrollo del proyecto ha vivenciado la necesidad de implementar en su centro escolar, medidas de concienciación y actuación que protegen el medio ambiente.

Durante cinco días, el alumnado participó de forma activa en diferentes reuniones informativas y de preparación del producto final del proyecto: Decálogo para una Ecoescuela. Además, asistió a diferentes clases para ver de cerca la forma de trabajar dentro del sistema educativo llevado a cabo en la Escuela Secundaria de Vila Verde (Braga).

Dejando a un lado la cordialidad y la amabilidad propia de los ciudadanos de la comarca de Vila Verde, es necesario destacar la importancia que dan a la comodidad en el centro educativo para que las horas de estudio y trabajo sean más útiles y provechosas: posibilidad de reservar salas de estudio, espaciosa biblioteca con zonas de lectura, cafetería con áreas de descanso, jardines y amplias zonas verdes en general, favoreciendo un buen ambiente y convivencia de toda la comunidad educativa. También destacaban espacios como el aula de Proyecto Europeo Ciencia Viva y el Aula CYL.

Tras el cordial recibimiento del primer día, en el que los y las participantes de Portugal nos regalaron una visita turística de todo el centro histórico de Braga, tanto alumnado como profesoras pudieron asistir a diferentes clases dentro del horario lectivo del alumnado portugués y observar, de cerca, la metodología empleada para la enseñanza. Es reseñable cómo logran adaptarse al nivel real del alumnado, empleando metodologías acordes a esa realidad.

Durante el segundo día, todos participaron en la limpieza de una playa fluvial, la cual es un entorno protegido, y disfrutaron de un paseo en canoa, deporte muy popular entre la población de la comarca de Vila Verde. Todas estas actividades fueron en todo momento acompañadas por un técnico ambiental del Ayuntamiento de Vila Verde, que explicó tanto la problemática ambiental propia de ese entorno, como las diferentes estrategias implementadas para combatirla. La jornada finalizó con un almuerzo al aire libre, compuesto por platos típicos, elaborados con productos de proximidad.

El miércoles, el alumnado participó en un día ordinario de clases con sus compañeros y compañeras portuguesas, pudiendo observar el día a día de estas. También, compartieron los tiempos de descanso (recreos y hora de la comida). A media mañana, el consejo de Ecoescuelas del centro se reunió con el alumnado español y las profesoras para explicar los ítems necesarios para alcanzar el certificado europeo de Ecoescuelas. En esta reunión, se ejemplificaron actividades realizadas por el propio centro y tuvo lugar un intercambio de ideas. Por la tarde, realizaron una visita al santuario de Bom Jesús (Braga), donde pudieron observar el mecanismo hidráulico del funicular, el cual es el único de toda Europa movido únicamente por la fuerza del agua, hecho a destacar dentro del proyecto de sostenibilidad.

El último día en Vila Verde, tanto alumnado como profesorado participó en la creación de un jardín en espiral de hierbas aromáticas propias de la región, que situaron dentro del propio huerto escolar.

Además, fueron invitados al aula CYL donde colaboraron en la elaboración del dulce típico de Braga, la queijada. Después de una comida típica de la zona, tuvo lugar la entrega de certificados y del azulejo pintado a mano por ellos y ellas mismas. Ese mismo día, se despidieron de sus compañeros y compañeras, ya que el viernes disfrutaron de una visita guiada por uno de sus compañeros portugueses por el centro de Porto.

La experiencia ha fortalecido herramientas y sistemas ya implementados en el IES La Patacona y ha abierto nuevas puertas para que siga creciendo como centro interesado en la sostenibilidad y los proyectos verdes dentro de las escuelas. El alumnado y las profesoras volvieron motivados y dispuestos a implementar diferentes actividades y acciones observadas en el Centro de Vila Verde.

El proyecto KA121 está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de este artículo/ noticia es responsabilidad exclusiva del IES La Patacona y ni la Comisión Europea ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que se pueda hacer de la información aquí difundida.

erasmus
1

Movilidad a Finlandia

Una alumna de primero de bachillerato del IES La Patacona lleva a cabo una movilidad en Finlandia gracias al proyecto Erasmus+.

Erasmus+ 2021-2027 es el programa de la UE en los ámbitos de la educación y la formación, juventud y deporte, que ofrece oportunidades para todas las personas y en todos los sectores educativos (Educación escolar, FP, Educación superior y Educación de personas adultas). En España, el programa Erasmus+ se gestiona por parte del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), organismo público adscrito al Ministerio de Universidades que actúa como Agencia Nacional del programa en los ámbitos de la educación y la formación.

Durante un mes, la alumna Aitana Ferrer ha participado en diferentes clases impartidas en el centro educativo Vaskivuoren, situado en Vantaa, al sur de Finlandia. Además, ha estado conviviendo con una alumna del centro antes mencionado, viviendo en su casa, situada en Espoo, y realizando diversas actividades con ella.

Es necesario destacar la importancia que dan a la comodidad en el centro educativo para que las horas de estudio sean más útiles y provechosas. Por otro lado, es reseñable el elevado nivel que los alumnos obtienen en diferentes lenguas durante el transcurso de su etapa educativa. Esto se debe a la metodología empleada por el centro, la cual se adapta al nivel del alumnado haciendo uso de diferentes técnicas acordes a ese nivel, desde la clase conductual para iniciarlos en la gramática, hasta el aprendizaje cooperativo y dialógico.

La experiencia ha ayudado a la alumna a mejorar su capacidad de adaptación y a adquirir nuevos conocimientos sobre la cultura del país visitado.

El proyecto KA121 está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de este artículo/ noticia es responsabilidad exclusiva del IES La Patacona y ni la Comisión Europea ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que se pueda hacer de la información aquí difundida.

erasmus
1

Movilidad alumnado y jobshadowing a Vantaa (Finlandia)

El IES de La Patacona realiza un intercambio de alumnos de larga duración y participa en un Jobshadowing en un Instituto público de Vantaa (Finlandia).

Natalia Alvaro, profesora de Educación Física de la IES La Patacona, visitó del 2 al 6 de octubre el Instituto de Secundaria Vaskivuoren Lukio. Además, durante su estancia, acompañó a dos estudiantes de 1º de bachillerato del IES La Patacona que comenzaban un intercambio de 5 semanas con el mismo Instituto.

El Institito Vaskivuoren Lukio  tiene 1200 estudiantes, de edades comprendidas entre 16 y 19 años. Se trata de un centro de bachillerato especializado en danza, música y producción audiovisual.

Tanto el contenido académico como el perfil del alumnado es significativamente diferente del nuestro. En Finlandia los estudiantes destacan por su autonomía tanto al elegir su itinerario formativo como en la asistencia y participación en clase donde está permitido utilizar el portátil, el móvil e incluso cascos. Esto último sería impensable en España, y sin duda constituye una diferencia muy importante que puede hacernos reflexionar.

En cuanto al sistema educativo finlandés, hay que tener en cuenta que funciona por módulos y créditos de forma similar a la Universidad en España. Así, cada estudiante cursa una cantidad de créditos obligatorios, pero también elige cómo conseguir los créditos restantes entre una serie de asignaturas opcionales. De esta forma, cada alumno y alumna tiene un horario individualizado y no existe el concepto grupo/clase fijo e inamovible. Además, allí las asignaturas no tienen una duración anual, sino que cada asignatura (llamada módulo) comprende 7 semanas y luego termina, dando lugar a otro módulo.

Otra diferencia considerable en el sistema educativo de este país es que la evaluación continua prácticamente no existe, y el proceso de evaluación se reduce a un examen al final de cada módulo. De esta forma, el profesorado proporciona “feedback” al alumnado respecto a su aprendizaje y realiza observaciones para que mejore los aspectos que considere necesarios. En caso de no aprobar el módulo, situación extraordinaria, podrá repetirlo, pero no es obligatorio y puede realizar el módulo siguiente sin haber aprobado el anterior.

La Educación Física en concreto solo es obligatoria durante dos módulos de 6 semanas cada uno. Durante esas semanas el alumnado tiene 1 clase por semana de 75 minutos. Posteriormente, podrá elegir opcionalmente si continuar o no. En relación a los contenidos y metodologías de las clases de Educación Física, se prioriza la participación por sobre el rendimiento y el nivel de exigencia es muy bajo comparado al sistema educativo español. Además, por una cuestión de limitación en la cantidad de horas no se pueden enseñar tantos deportes como se hace en España ni mucho menos en profundidad.

Por otra parte, el sistema educativo finlandés presta especial atención al cuidado de la salud a través de hábitos de vida saludables como la actividad física y la alimentación. Para ello, dentro del itinerario formativo obligatorio tienen dos cursos (módulos) de Educación para la salud y un tercer módulo que es facultativo según el interés de cada individuo.  Relativo a esta cuestión, en el sistema educativo español, si bien se encuentran contenidos similares dentro del currículo de la ESO y Bachiller, resulta complicado abordarlos en profundidad por una cuestión de horas disponibles. Por ello, me parece una iniciativa muy positiva en Finlandia el dedicar horas exclusivas a esta formación que sin duda es muy necesaria para el futuro de cualquier adolescente.

El proyecto KA121 está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de este artículo/ noticia es responsabilidad exclusiva del IES La Patacona y ni la Comisión Europea ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que se pueda hacer de la información aquí difundida.

erasmus
1

Job shadowing a Royan (França)

La nostra professora Laura Torró ha realitzat un job shadowing a Royan, una localitat prop de Bordeaux, França. L’objectiu ha sigut conéixer les diferències i semblances entre ambdós sistemes educatius i observar i participar en la realitat docent francesa.

El comité Erasmus + de l’escola va organitzar un horari molt variat i complet per poder assistir a diversos àmbits del centre: aules específiques, departament de llengües i música, aules d’estudi, biblioteca, etc. A més, va conèixer de primera mà alguns espais diferents que no tenim al centre i va parlar amb diversos càrrecs i professors: directora, cap d’estudis, secretària, professors de llengües i música, etc. Participar en les classes va ser molt engrescador, ja que els va poder explicar les característiques i el funcionament del nostre centre i també, van poder crear lligams i comentar allò que ens uneix i ens diferencia. Va ser especialment interessant poder participar en la creació d’un festival de música que es realitzarà a nivell comarcal on participaran molts dels instituts de la zona. La preparació de l’espectacle creava una gran motivació i interès en l’alumnat que hi participava.

El sistema educatiu francès, tot i tindre diferències, presenta moltes similituds amb el nostre. L’organització del personal docent en els diferents departaments i la metodologia de les classes no s’allunyen en excés de la utilitzada al nostre centre. En canvi, en qüestions de serveis, d’organització interna i de coordinació sí que hi ha diferències: l’alumnat dina al centre en una cantina i fa horari de vesprada, hi ha una persona que s’encarrega íntegrament de la biblioteca, a més d’haver-hi altres càrrecs que no tenen una equivalència exacta en el nostre sistema, com per exemple, dos directors.

Una de les diferències amb el nostre sistema educatiu que més li ha cridat l’atenció, d’una banda, és l’itinerari acadèmic, d’aquesta manera, l’alumnat tria tres assignatures troncals de les quals tindrà classes de dos hores, fet que permet un màxim aprofundiment i anàlisi de la matèria, sobretot en els cursos més alts. Açò possibilita que l’alumnat tinga una major motivació i base de continguts a l’hora de continuar els estudis superiors, ja que estan centrant-se i desenvolupant-se en allò que més els motiva i els interessa. D’altra banda, el sistema educatiu francés diversifica més les etapes i espais, és a dir, diferencien una etapa anomenada collège a la qual va alumnat d’entre 11 i 14 anys i els lycées, on van alumnes dels 15 als 18 anys. Pel que fa a la infraestructura del centre, les diferències són notòries: compta amb cafeteria, biblioteca molt gran i ben equipada, sales d’estudi amb instruments musicals per al batxillerat de l’especialitat de música, aula de música amb tot tipus d’instruments, etc. En relació a les TIC, les instal·lacions són similars.

En conclusió, esta mobilitat ha permés a la nostra companya veure l’educació des d’un punt de vista diferent, per a enriquir-se i fer un treball de reflexió sobre allò que ja ens uneix i allò que podríem tractar d’implementar al nostre centre i sistema educatiu.

El proyecto KA121 está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de este artículo/ noticia es responsabilidad exclusiva del IES La Patacona y ni la Comisión Europea ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que se pueda hacer de la información aquí difundida.

erasmus
9

Erasmus+, una oportunidad única para conocer otras culturas y civilizaciones

Con el objetivo de seguir expandiendo los tentáculos del IES La Patacona por Europa, este centro envió un alumno de segundo de bachillerato hacia Noruega.

Desde el 20 de enero hasta el 23 de febrero de 2024, Guillem López pudo tener la oportunidad de vivir en Halden, una ciudad ubicada en Noruega que ofrece experiencias y oportunidades únicas: Este alumno participó en un programa de Erasmus+ de larga duración con el objetivo de descubrir las costumbres y tradiciones, además de impregnarse de su sistema educativo y descubrir su funcionamiento. Esta experiencia permite al centro, por un lado, entablar una nueva relación con el centro al que estuvo acudiendo Guillem, por el otro, permite recopilar la información obtenida por él e intentar aplicar las medidas más positivas en nuestro IES, mejorando de esa forma la experiencia y calidad de los estudiantes en sus horas lectivas.

Guillem estuvo conviviendo con cuatro familias diferentes, esto le ha permitido adquirir diversos modos de vivir en un contexto concreto y peculiar, como es el de vivir bajo temperaturas muy bajas y con una gastronomía concreta y diferente.

Durante la primera semana, él estuvo participando junto a seis alumnos de primero de bachillerato en un programa relacionado con la economía y los trabajos del futuro, durante esta semana fue conociendo a sus futuros profesores y compañeros de clase, además de entablar relaciones con las futuras familias y con el propio grupo español que se encontraba con él

Durante las siguientes tres semanas, él fue acudiendo al instituto con total normalidad y siguiendo fielmente el horario de un noruego/a promedio. También pudo acudir a diversas excursiones (ciencias tecnológicas, charlas sobre cultura financiera, etc..) y disfrutó de experiencias únicas junto a las familias en las que estaba.

La última semana, además de viajar a Dinamarca (Copenhague) y disfrutar de la semana de vacaciones que el instituto iba a realizar, disfrutó de una sesión de deportes invernales muy divertida.

El proyecto KA121 está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de este artículo/ noticia es responsabilidad exclusiva del IES La Patacona y ni la Comisión Europea ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que se pueda hacer de la información aquí difundida.

erasmus
1

Comiat del Alumnes d’intercanvi

Després de dos setmanes de convivència i experiències inoblidables, des de l’IES La Patacona volem acomiadar calorosament als alumnes francesos d’intercanvi. Esperem que ho hagen passat en gran i que tinguen un bon viatge de tornada.