Protecció de dades

Podeu obtindre més informació en matèria de protecció de dades accedint a la web www.ceice.gva.es, àrea Educació i Formació Professional, apartat Protecció de dades en els centres educatius públics GVA, mitjançant el següent enllaç o URL: Protecció de dades en centres educatius públics GVA – Educació i Investigació – Generalitat Valenciana.

Recordeu que tant els centres educatius com la ciutadania interessada, també poden contactar amb la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat (DPD), mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a: dpd@gva.es

La DPD és un òrgan de la Generalitat que exerceix les seues funcions d’informació, assessorament i supervisió amb total independència funcional. Per a més informació, consulteu la URL: https://participacio.gva.es/va/web/delegacion-de-proteccion-de-datos-gva/.