Accés a cicles formatius

CONVOCATORIA DE PROVES D'ACCÉS DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR - 2021

INSCRIPCIÓ:

 • Data: del datainici  al datafin de dataany
 • Lloc: Telemàticament en este lloc:
 • Llistat provisional: inscripció provisional
 • Llistat definitiu: inscripció definitiu
 • Tenint en compte la situació excepcional les sol·licituds es poden enviar al correu de la secretaria del centre: 46014893.secret@gva.es.
 • El personal del centre atendrà els dubtes Horari de atenció de 9h a 13h al tel: 961206195.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL LLIURAR

 1.  Sol·licitud d'inscripció. Més avall teniu els enllaços concrets als documents. No obstant podeu trobar-los amb més informació en:
 2. Fotocòpia DNI/NIE/PERMIS DE RESIDÈNCIA O VISAT D'ESTUDIS.
 3. Taxes pagades.
 4. Declaració responsable.
 5. IMPORTANT: Si se sol·licita exempció de la prova d'accés o millora de nota, (punts 2,3 o 4), caldrà adjuntar la documentació que justifica la situació, segons consta en la sol·licitud,  en les dates de presentació de la  instància.

EXAMEN:

 • Grau Mitjà: dataexamenmitja
 • Grau Superior: dataexamensuperior

RESULTATS:

 • Provisionals: provisionals
 • Definitius: definitius