ADMISSIÓ ESO I BATXILLERAT

ADMISSIÓ ESO I BATXILLERAT

En aplicació de la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació (LOE), la Conselleria de Cultura, Educació i Esport va elaborar una nova normativa que regula l'admissió de l'alumnat als centres públics i privats concertats. Esta normativa pot ser consultada i descarregada en la pàgina web d'admissió de conselleria:

En aquest enllaç també es poden trobar els assitents d'admissió telemàtica que només estaran actius durant el termini de matriculació del nivell corresponent.
L'alumnat no adscrit que sol·licite plaça haurà de presentar una única sol·licitud en el centre que demane en primera opció. La presentació de sol·licitud en més d'un centre, en comportarà l'anul·lació.

CALENDARI D’ESCOLARITZACIÓ. PROCÉS ÚNIC.

ESO i BATXILLERAT, CURS 2022-2023

NIVELL ESO BATXILLERAT
Presentació sol·licituds 26/05-03/06 26/05-03/06
Entregar requisit acadèmic * fins als 21/06 fins als 04/07
Llistes provisionals 05/07 12/07
Reclamacions Telemàtiques fins al 7/07 fins al 14/07
Llistes definitives 18/07 22/07
Matrícula Telemàtica 18/07-21/07 22/07-27/07
Matrícula Presencial 19/07-22/07 25/07-28/07
* REQUISIT ACADÈMIC
    - ESO: Certificat d'haver promocionat i certificat de notes.
    -BAT: Certificació de nota mitjana de la ESO

RECOLLIDA DE SOBRES DE MATRÍCULA: A partir de la publicació de les llistes definitives.

MES INFORMACIÓ (Normativa, Instàncies, etc…):