INFORMACIÓ PAU 2023

Programa gratuït Let’s Ebau amb més de 5000 preguntes i problemes resolts:

🍏 APPLE: APPLE STORE

🤖 ANDROID: PLAY STORE

En esta pàgina teniu un resum de la informació sobre les proves PAU 2023. Esta informació està extreta de la pàgina de conselleria sobre les PAU:

Pàgina de la Conselleria d’Educació sobre les Proves d’Accés a la Universitat

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DE JUNY

 • MATRÍCULA: – Del dia 22 fins a les 14h del dia 29 maig
 • EXAMEN: – 6, 7 i 8 de juny
 • QUALIFICACIONS: – 16 juny (a partir de les 13 h).
 • RECLAMACIONS: – 19 al 21 de juny (el termini finalitza a les 14h del dia 21)

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL

 • MATRÍCULA: – Del dia 19 fins a les 14h del dia 27 de juny
 • EXAMEN: 4 ,5 i 6 de juliol
 • QUALIFICACIONS: – 11 de juliol (a partir de les 17 h.)
 • RECLAMACIONS: – 12,13 i 14 de juliol (el termini finalitza a les 14h del dia 14)

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

 • Sol·licitud degudament omplida
 • Sol·licitud del títol de batxillerat i taxes pagades (Només Batxillerat)
 • Fotocòpia del DNI.
 • Imprés de TAXES de la PAU, PAGAT I SEGELLAT PEL BANC.

IMPORT DE LES TAXES

 • Matrícula Ordinària 70,380 €
 • Matrícula Família Nombrosa categoria general 35,19 € (1)
 • Matrícula Família Nombrosa categoria especial Exempts (1)
 • Víctimes de violència de gènere Exempts (1)
 • Família monoparental categoria general 35,19 € (1)
 • Família monoparental categoria especial Exempts (1)
 • Alumnes amb discapacitat igual o superior al 33%). Exempts (1)
 • Alumnes amb matrícula d’honor o premi extraordinari en 2n. de batxillerat. Exempts (1)

(1) Presentar original i fotocòpia del llibre de família nombrosa actualitzat, Carnet o Certificat on especifique la situació corresponent.

PAGAMENT TAXES

 • Ingressar la quantitat corresponent en el compte següent:

CAJAMAR
ES17 3058 2142 1827 2060 3353 (IES LA PATACONA)
Es recomana utilitzar la transferència per internet.

TRIBUNAL

 • Convocatòria ordinària juny:  Tribunal 10 – Campus Dels Tarongers, Aulari Oest, L432
 • Convocatòria extraordinària juliol: Tribunal 44 (10-11) – Campus Dels Tarongers, Aulari Sud, L432

ALUMNES QUE ES PRESENTEN NOMÉS A LA FASE VOLUNTÀRIA

 • S’han de presentar a la seu del tribunal durant el matí del primer dia de proves, 6 de juny de 11 a 13h a recollir les etiquetes.

MÉS INFORMACIÓ:

https://innova.gva.es/va/web/universidad/

Aplicació mòbils de la Universitat de València:

https://uvapp.uv.es

 • Permet obtindre informació sobre la UV i rebre avisos sobre dates d’interés relacionades amb la PAU, dates de matrícula, etc…