Informació PAU

INFORMACIÓ PAU 2021

En esta pàgina teniu un resum de la informació sobre les proves PAU 2021. Esta informació està extreta de la pàgina de conselleria sobre les PAU.

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DE JUNY

 • MATRÍCULA: - 24 al 31 maig
 • EXAMEN: - 8, 9 i 10 de juny
 • QUALIFICACIONS: - 18 juny (a partir de les 14 h).
 • RECLAMACIONS: - 21 al 23 de juny (el termini finalitza a les 14h del dia 23)

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL

 • MATRÍCULA: - 21 al 29 de juny
 • EXÀMEN: - 6, 7 i 8 de juliol
 • QUALIFICACIONS: - 14 de juliol (a partir de les 17 h.)
 • RECLAMACIONS: - 16,19 i 20 de juliol (el termini finalitza a les 14h del dia 20)

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

 • Sol·licitud degudament omplida
 • Sol·licitud del títol de batxillerat i taxes pagades (Només Batxillerat)
 • Fotocòpia del DNI.
 • Imprés de TAXES de la PAU, PAGAT I SEGELLAT PEL BANC.

IMPORT DE LES TAXES

 • Matrícula Ordinària 78,20 €
 • Matrícula Família Nombrosa categoria general 39,10 € (1)
 • Matrícula Família Nombrosa categoria especial Exempts (1)
 • Víctimes de violència de génere Exempts (1)
 • Família monoparental categoria general 39,10 € (1)
 • Família monoparental categoria especial Exempts (1)
 • Alumnes amb discapacitat igual o superior al 33%). Exempts (1)
 • Alumnes amb matrícula d’honor o premi extraordinari en 2n. de batxillerat. Exempts (1)

(1) Presentar original i fotocòpia del llibre de família nombrosa actualitzat, Carnet o Certificat on especifique la situació corresponent.

PAGAMENT TAXES

 • Ingressar la quantitat corresponent en el compte següent:

CAJAMAR
ES17 3058 2142 1827 2060 3353 (IES LA PATACONA)
Es recomana utiltizar la transferència per internet.

TRIBUNAL

 • Convocatòria ordinària juny:  Tribunal 14 - Campus Dels Tarongers, Aulari Sud, L432
 • Convocatòria extraordinària juliol: - Campus Dels Tarongers

ALUMNES QUE ES PRESENTEN NOMÉS A LA FASE VOLUNTÀRIA

 • S’han de presentar a la seu del tribunal durant el matí del primer dia de proves, 8 de juny de 11 a 13h a recollir les etiquetes.

MÉS INFORMACIÓ:

Aplicació mòbils de la Universitat de València:

 • Permet obtindre informació sobre la UV i rebre avisos sobre dates d'interés relacionades amb la PAU, dates de matrícula, etc…

IES LA PATACONA 2021