ADMISSIÓ A CICLES FORMATIUS

ADMISSIÓ A CICLES FORMATIUS (GM, GS)

En aplicació de la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació (LOE), la Conselleria de Cultura, Educació i Esport va elaborar una nova normativa que regula l'admissió de l'alumnat als centres públics i privats concertats. Esta normativa pot ser consultada i descarregada en la pàgina web d'admissió de conselleria:

En aquest enllaç també es poden trobar els assitents d'admissió telemàtica (ací assitent de FPB) que només estarà actiu durant el termini de matriculació corresponent.
L'alumnat no adscrit que sol·licite plaça haurà de presentar una única sol·licitud en el centre que demane en primera opció. La presentació de sol·licitud en més d'un centre, en comportarà l'anul·lació.

CALENDARI D’ESCOLARITZACIÓ.

CICLES FORMATIUS, MITJÀ I SUPERIOR  CURS 2023-2024

NIvell GRAUS MITJÀ SUPERIOR
Presentació sol·licituds 22/05-30/05
Entregar requisit acadèmic * Ordinària: fins al 04/07
Llistes provisionals 07/07
Reclamacions (Direcció) 7/07 - 10/07
Llistes definitives 20/07
Al·legacions (C. Escolar) 20/07 - 23/07
Matrícula al centre 21/07 - 27/07
Matrícula telemàtica 20/07 - 26/07
* REQUISIT ACADÈMIC:
  • Nota mitjana de l'ESO, Batxillerat o altre cicle formatius (Certificat de nota mitjana) .
RECOLLIDA DE SOBRE DE MATRÍCULA:
  • Data: Del Per Determinar

Els alumnes que no es matriculen en la data indicada en el seu moment perdran el dret a la matrícula.

MES INFORMACIÓ (Normativa, Instàncies, etc…):