ADMISSIÓ A CICLES FORMATIUS

ADMISSIÓ A CICLES FORMATIUS (GM, GS)

En aplicació de la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació (LOE), la Conselleria de Cultura, Educació i Esport va elaborar una nova normativa que regula l'admissió de l'alumnat als centres públics i privats concertats. Esta normativa pot ser consultada i descarregada en la pàgina web d'admissió de conselleria:

En aquest enllaç també es poden trobar els assitents d'admissió telemàtica (ací assitent de FPB) que només estarà actiu durant el termini de matriculació corresponent.
L'alumnat no adscrit que sol·licite plaça haurà de presentar una única sol·licitud en el centre que demane en primera opció. La presentació de sol·licitud en més d'un centre, en comportarà l'anul·lació.

CALENDARI D’ESCOLARITZACIÓ.

CICLES FORMATIUS, MITJÀ I SUPERIOR  CURS 2020-2021

NIvell GRAUS MITJÀ SUPERIOR
Presentació sol·licituds 21/05-01/06
Entregar requisit acadèmic * Ordinària: fins al 02/07

Extraordinària: fins al 08/07

Llistes provisionals 13/07
Reclamacions C. Escolar 13/07 - 15/07
Llistes definitives 22/07
Al·legacions fins 26/07
* REQUISIT ACADÈMIC (fins al 8 de juliol):
  • Nota mitjana de l'ESO o altre cicle formatius (Certificat de nota mitjana) .
RECOLLIDA DE SOBRE DE MATRÍCULA:
  • Del 22 al 28 de Juliol.

Els alumnes que no es matriculen en la data indicada en el seu moment perdran el dret a la matrícula.

MES INFORMACIÓ (Normativa, Instàncies, etc…):