FCT Europa en Bolonia

Alumnat de formación profesional dels cicles de grau mitjà de electricitat, estética i perruqueria han realitzat aquest curs, per primera vegada, formació en centres de treball en empreses europees.  

Aquesta formació s’ha produït dins del projecte Erasmus+ KA-121; el qual es un  programa europeu Erasmus+, gestionat a Espanya pel SEPIE. Els programes Erasmus+ pretenen millorar les oportunitats educatives de les persones mitjançant la realització de mobilitats. 

Dos alumnes de cada cicle dels anomenats abans, després de la necessària baremació, han realitzat una estada a Bolonya de trenta dies. La mobilitat s'ha basat en formació en llocs de treball. L'alumnat ha dut a terme una sèrie de tasques com la resta de treballadors de les empreses italianes on han desenvolupat la seua activitat. Els coordinadors de l'IES LA PATACONAamb els coordinadors de l'empresaIFOM han dissenyat de mutu acord els horaris, els llocs on desenvolupar les seues destreses i la logística de l'estada.

L'alumnat estava tutoritzat de diverses formes: a l’empresa per un treballador/ formado;  a l’IES la Patacona es feia el seguiment les tutores dels diferents cicles i per la seua estada a Bolonia tenien una persona al seu abast per consultar dificultats o solucionar problemes logistics de l’empresa IFOM. 

Per l’alumnat ha estat molt enriquidor, al poder aplicar els aprenentatges i competències adquirides als cicles cursats en la seua primera integración al món laboral real. A més a un país europeu per comprobar les diferencies i similituds del treball a la Unió Europea. Es una experiencia que els ha obert camins laborals que desconeixien.  

A més , aquestes hores de formació , han convalidat per les mateixes hores del mòdul ‘de Formació en Centres de Treball, que es duen a terme al finalitzar la resta de mòduls que es cursen als centres educatius. 

Per altra banda, han desarrotllat l’autonomia personal al ser els responsables de les seues despeses setmanals i la distribució del seu temps lliure, així com la capacitat resolutiva i el treball en equip. 

Els caps de setmana, aixi com la resta de temps lliure el han dedicat a descubrir Bolonia i altres ciutats properes com Florencia o Roma.  

En resum ha estat una mobilitat enriquidora a nivell professional i vivencial per les experiències viscudes al llarg del seu acompliment. 

A l'IES La Patacona pretenem continuar treballant i investigant en aquesta línia mitjançant mobilitats de professorat i alumnat i projectes metodològics de col·laboració a través d'FP Acreditacions i projectes de clau-2 per a una major flexibilització de la FP i un aprenentatge productiu i de qualitat . 

Aquesta mobilitat està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut d'aquest article o noticia és responsabilitat exclusiva d'IES La Patacona i ni la Comissió Europea ni El Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) són responsables de l'ús que es puga fer de la informació ací difosa. 

erasmus
fct bolonia1

Visita professors Gelsenkirchen (Alemania)

Dos professors de Berufskolleg Am Goldberg en Gelsenkirchen (Alemanya) han visitat el nostre centre per establir línies de comunicación i programar propers intercanvis d’alumnat dins del programa Erasmus+ de Formación Professional.

Encara que no tenim els mateixos cicles formatius, venim col-laborant dins del projecte KA-229 We Go Green. Una experiéncia que ha estat realmente enriquidora. Amb el desig de continuar una relació tan fructífera i valuosa, hem realizat diverses accions:

 

Així celebrarem una reunió del’equip CICFP(comissió d’internacionalització del centre, formacio profesional)amb el professorat alemany per tractar diseñar propers intercanvis i altres temes realacionats amb el programa Erasmus+. Una de les qüestions tractades es l’organització de mobilitats d’alumnat entre els dos centres docents amb totes les qüestions logístiques que implica.

 

Reunió amb diverses empreses de la comarca de l’horta Nord i València per establir nexos i acolliment d’alumnat Alemany on podrán desenvolupar les seus competencias professionals.

Una d’aquestes empreses va ser información i turismo de l’ajuntament d’Allboraia. Vam ser rebuts amb molta cordialitat i establirem unes línies de treball per al curs vinent. L’ajuntament disposa de dues oficines de turisme, una a La Patacona i una altra a Saplaya i están en vies d’obrir una de permanent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Reunió amb el Coordinador Erasmus de l’IES per donar-los a coneixer els diferents projectes Erasmus i la línea de internacionalització del centre; docs ells, sols coneixien el projecte de FP on  hem cooperat. 

-Visites culturals a la Marina de València i activitats esportives  a instalacions marines. Al no ser la primera vegada que ens visitaven ja coneixien el centres històrics tant de València com d’Alboraia així com l’horta i els principals trets identitaris com l’orxata, que tornaren a assaborir. 

Ha estat una estada profitosa a nivell de cooperación i plantejaments pel curs vinent i enriquidora per a enfortir els lligams ja creats. 

erasmus
WhatsApp Image 2023-04-27 at 00.27.18 (2)

Job shadowing en Halden videregående skole (Halden, Noruega)

Nuestras profesoras Marien Gómez y Miriam Revert realizaron un jobshadowing en el centro Videregående skole en Halden, al sur de Noruega, muy cerca de la frontera con Suecia.

El objetivo ha sido conocer el sistema educativo noruego y observar diferentes metodologías, experiencias y sistemas de evaluación, tanto en inglés, como en economía. La comisión de Erasmus+ del instituto organizó un horario variado para que pudiesen observar las muchas realidades del centro: aulas específicas, departamentos de orientación para Bachillerato y Ciclos Formativos, como también los departamentos de lenguas y economía. Además, mantuvieron conversaciones con el profesorado de economía, emprendimiento, marketing, inglés y lenguas, así como con el equipo directivo.

Por otra parte, este jobshadowing coincidió con la semana que el centro dedicaba a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, por lo que pudieron asistir a algunas actividades programadas en este sentido. Una de ellas fue un intercambio de ropa en el que se insistía en la importancia del consumo responsable y la moda ética. Esta actividad entraba dentro del marco del ODS 12. Producción y consumo responsables. Además, y de forma permanente, se ofrece al alumnado fruta de manera gratuita y la posibilidad de tomar un desayuno nutritivo en el instituto (también sin coste). Todo dentro de los valores del centro en cuanto a vida sana y con también la intención de ayudar a las familias que disponen de menos recursos. Estas iniciativas fomentan el cumplimiento del ODS 3. Salud y bienestar y del ODS. 10. Reducción de las desigualdades.

En cuanto al sistema educativo noruego, y a pesar de ser geográfica y culturalmente distante, cabe señalar que presenta más similitudes con nuestra realidad educativa de las que se podrían intuir inicialmente. La organización del personal docente en diferentes departamentos y su metodología de trabajo no difieren en exceso. Como en nuestro centro, se trabaja mucho en equipo y se le da libertad al alumnado para que desarrolle sus proyectos. Se fomenta mucho la autonomía y la responsabilidad del alumnado para que consiga los objetivos educativos.

Una de las diferencias con nuestro sistema educativo es la existencia de muchas especializaciones en los estudios de Bachillerato. Por ejemplo, dentro del ámbito económico, existen tres especializaciones: Economía de la empresa y Emprendimiento, Economía y Marketing. Asimismo, el alumnado realiza exámenes finales en cada uno de los dos semestres de los que se compone el curso, siendo la evaluación mucho menos continua de lo que suele ser en España. Estas pruebas fomentan la responsabilidad en el alumnado, que también debe aprobar todas las materias para poder presentarse a las pruebas finales que le darán acceso a la universidad.

En cuanto a la infraestructura del centro y la dotación tecnológica y digital, existen diferencias. El alumnado debe disponer de un ordenador personal (existen becas para las familias que lo necesiten), cada profeso/a dispone de despacho con ordenador personal y espacio para trabajar autónomamente o en equipo, diferentes proyectores en cada aula, regletas con enchufes en cada mesa y zonas de trabajo en equipo para que el alumnado pueda reunirse con sus compañeros/as.

Esta movilidad ha sido inspiradora para nuestras compañeras, ya que observar nuevos entornos permite nutrir la creatividad necesaria para seguir mejorando las metodologías docentes o técnicas de evaluación. Al final, todo este trabajo está enfocado para que repercuta positivamente en nuestra labor docente y así posibilitar que el alumnado se desarrolle como personas autónomas, responsables y felices.

Solo nos queda agradecer a las instituciones y a los centros colaboradores que hacen posible la realización de estos proyectos, la experiencia magnífica que supone para la mejora de la calidad educativa y la formación de nuestros claustros.

Para más información sobre estos proyectos, puedes acceder a:

Nuestro blog: https://sites.google.com/iespatacona.com/talent-ed/mobilitats

y seguirnos en redes sociales:

-Twitter: @ieslapatacona

-Facebook: https://es-es.facebook.com/ieslapatacona/

-Instagram: https://www.instagram.com/ieslapatacona/ #Talent-ED

-YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCQEayPEVH8i-rH7suoCkQuw

El proyecto KA121 está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de este artículo/ noticia es responsabilidad exclusiva del IES La Patacona y ni la Comisión Europea ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que se pueda hacer de la información aquí difundida.

erasmus
Noruega JS 4

Graduació Cicles Formatius 2023

El 12 de maig va tindre lloc la graduació dels cicles formatius d’FP del nostre centre educatiu: GM d’Estètica i Bellesa, GM de Perruqueria i Cosmètica Capil·lar, GM d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques, GS de Sistemes Electrotècnics i Automatitzats, i GS de Caracterització i Maquillatge Professional que s’estrena aquest curs amb … Llegir més

Flexibilització de l’oferta de Formació Professional

Se’ns ha autoritzat el Projecte d’ampliació de Competències Professionals que va proposar el Departament d’Imatge Personal, la qual cosa representa que l’IES LA PATACONA s’adapta a les necessitats del món laboral. Arran d’aquest projecte si curses el Grau Mitjà de Perruqueria i Cosmètica Capil·lar, tindràs un mòdul addicional* de Maquillatge … Llegir més

Visita professors Mysen

Aquesta setmana, dos professors de Mysen videregående skole estan visitant el nostre centre per a conèixer el sistema educatiu espanyol amb les especificitats del valencià i comparar el sistema de la formació professional als nostres països. El seu màxim interès és comparar les metodologies aplicades al cicle de perruqueria en els dos centres.

També els resulta molt valuosa la nostra experiència en Acreditacions FP d’Erasmus perquè el seu centre sols disposa de l’ Acreditació Erasmus d’Escolar i desitgen demanar-la amb les millors condicions.

Així celebrarem una reunió de l’equip CICFP (comissió d’internacionalització del centre, formació professional) amb el professorat noruec Whes i Anne per tractar diferents temes relacionats amb el programa Erasmus+. Un d’ells és organitzar mobilitats d’alumnat entre els dos centres docents amb totes les qüestions logístiques que això implica.

Aquesta visita-observació ha estat preparada i programada amb dedicació per incloure:

  • Presentació de l’equip directiu.
  • Visita guiada per les instal·lacions de l’IES.
  • Reunió amb la cap d’Estudis d'FP i la cap de departament d’Imatge personal per donar-los a conèixer el sistema educatiu espanyol i valencià.
  • Reunió amb el Coordinador Erasmus de l’IES per explicar els diferents projectes Erasmus i la línia d'internacionalització del nostre centre.
  • Explicació de les característiques, aules-taller, etc. de la família d’Electricitat per la seua cap de departament i altres membres del professorat.
  • Immersió amb aules-taller dels cicles d’Imatge Personal d’estètica i Caracterització.
  • Observació d’activitats d’ensenyament-aprenentatge del cicle de perruqueria on han pogut interactuar.

  • Visites a empreses del sector relacionades amb el centre per a la formació en centres de treball
  • Tast de la gastronomia típica de l’horta: paella, orxata i fartons..
  • Informació del centre històric de València i altres llocs d’interés turístic.

A més no ens hem oblidat de la interacció social amb els diferents equips del centre i res millor que una paella a l’aula Verda!

erasmus
WhatsApp Image 2023-04-27 at 00.27.18 (2)

Job shadowing en Roma

Un nuevo proyecto Erasmus+ KA121 permite a una profesora de Llengua i Literatura valenciana de l’IES La Patacona acercarse al sistema educactivo italiano.

Erasmus+ 2021-2027 es el programa de la Unión Europea en los ámbitos de la educación y la formación, juventud y deporte, que ofrece oportunidades para todas las personas y en todos los sectores educativos (Educación Escolar, Formación Profesional, Educación Superior y Educación de Personas Adultas). En España, el programa Erasmus+ se gestiona por parte del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), organismo público adscrito al Ministerio de Universidades que actúa como Agencia Nacional del programa en los ámbitos de la educación y la formación. Las acreditaciones Erasmus+ en el ámbito escolar 2020-1-ES01-KA120-SCH-096039 engloba movilidades por formación de docentes y de alumnado.

Esta movilidad Erasmus+ contribuye al aprendizaje de cómo el sistema educativo italiano imparte la didáctica de lenguas. A pesar de mantener muchas similitudes con el sistema educativo español, el Jobshadowing que hemos podido realizar en el Liceo Amaldi de Roma nos ha permitido descubrir y apuntar algunas diferencias significativas.

El centro Amaldi, especializado en multilingüismo, imparte docencia a cerca de 2000 alumnos gracias al trabajo de 200 profesores y profesoras. Cuenta con dos sedes específicas, la Central y la Sucursal. La organización del personal docente en los diferentes departamentos y su metodología de trabajo es similar a la nuestra. Sin embargo, hemos detectado diferencias evidentes, fundamentalmente en la importancia que le otorgan a la oralidad. El 60% de los exámenes son orales y el 40% restantes escritos. A raíz de esto se evidencia la participación activa del alumnado en la mayoría de las clases. Alumnos que interactúan sin timidez dialogando sobre textos a propuesta del profesorado. Un dato importante es que en todas las lenguas impartidas, la gramática se da durante los dos primeros cursos, y a partir del tercero se centran en la literatura, trabajan a partir de textos y fragmentos y profundizan en la comprensión lectora al máximo.

Destaca también el volumen significativo de lecturas que realizan a lo largo de todo el año. Por ejemplo, en Lengua y Literatura castellana pueden leer hasta diez libros anuales cuando nosotros marcamos tres lecturas obligatorias para nuestros alumnos. Las lecturas se proponen al finalizar el curso, por lo que tienen todo el verano para hacerlas y las que no han concluido pueden realizarlas a lo largo de todo el año.

Por otro lado, los edificios son muy luminosos, tanto el de la Sucursal como el de la sede Central, con ventanas a lo largo de los pasillos y evidentemente también con ventanas en todas las aulas. Las puertas de las clases permanecen abiertas durante las sesiones. Se estableció así durante la COVID y se ha querido mantener. Algo que tiene diferentes lecturas a diferentes niveles.

La coeducación dentro del aula está entendida como un reparto claramente diferenciado de tareas. Un profesor hace conversación y el otro hace gramática. Las tareas están divididas. Un aspecto que facilita a los alumnos a quién deben dirigirse en función de sus necesidades y preocupaciones.

Respecto a los horarios también hemos detectado diferencias relevantes. El alumnado tiene clases hasta la una y media del mediodía. Sólo hay dos patios de diez minutos, por lo que los estudiantes pueden comer algo en el aula (un bocadillo, una pieza de fruta o unas galletas) sin que suponga ninguna distorsión.

En cuanto a la infraestructura del centro y la dotación tecnológica y digital, las diferencias son escasas. Si bien es cierto que en el Liceo Amaldi tienen pizarras digitales, el alumnado no cuenta con ordenadores personales para cada uno de ellos y las aulas y mobiliario son similares a los nuestros.

En cuanto a la asignatura de Español, hemos visto que goza de un gran prestigio entre los estudiantes, que mostraron su interés en mejorar y aprender sus destrezas comunicativas en esta lengua de cara a futuros intercambios con centros españoles. Sólo nos queda agradecer a las instituciones y centros colaboradores que hacen posibles estos proyectos y la experiencia magnífica que suponen para la mejora de la calidad educativa y la formación de nuestros claustros.

erasmus
4