Consell Escolar

Actualitzat 22-11-2021

El Consell escolar del centre és el màxim òrgan de representació i govern de l’institut i hi participen els diferents sectors de la comunitat educativa. La composició del Consell escolar de l’IES La Patacona és la següent:

  • El director, els caps d’estudis i el secretari
  • 7 representats del professorat
  • 5 representants dels pares i mares (un d’ells designat per l’AMPA)
  • 4 representants de l’alumnat
  • 1 representant del personal d’administració i serveis
  • 1 representant de l’Ajuntament d’Alboraia

NomEn calitat de:
1GARRIGOS PEREZ, JUAN CARLOSDirector
2VERDEJO MOLINER, LARASecretària
3RUIZ CHAFER, TRINIDADCap d’estudis
4CACHUTO APARICIO, JOSEPCap d’estudis
5GIL BORRÁS, ELENAProfessorat
6CAREL AGUILERA, LUCÍAProfessorat
7GARCÍA MARTÍNEZ, ARACELIProfessorat
8MONZÓ I GALLENT, EMPARProfessorat
9ROSELLÓ ALMELA, JOSÉ MARIAProfessorat
10GIL GIMÉNEZ, TERESAProfessorat
11BELTRAN ESTEBAN, CARMENProfessorat
12ORTS RUIZ, LUÍSPare
13CONTRERAS ROMERO, NATALIAMare
14YUNTA BELINCHÓN, MARTAMare
15BLASCO GARRIDO, IGNACIOPare
16HORTONEDA GARCÍA, PEPPare
Pare
17PALANCA BENITO, HÉCTORAlumnat
18BELDA MARTÍNEZ, MARCOSAlumnat
19NAVARRETE GALLART, PABLOAlumnat
20SERRANO ALBERICH, LAIAAlumnat
21RUBIO PASCUAL, ISRAELAjuntament
22