ADMISSIÓ A FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

ADMISSIÓ A FP BÀSICA

En aplicació de la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació (LOE), la Conselleria de Cultura, Educació i Esport va elaborar una nova normativa que regula l'admissió de l'alumnat als centres públics i privats concertats. Esta normativa pot ser consultada i descarregada en la pàgina web d'admissió de conselleria:

En aquest enllaç també es poden trobar els assitents d'admissió telemàtica (ací assitent de FPB) que només estarà actiu durant el termini de matriculació corresponent.
L'alumnat no adscrit que sol·licite plaça haurà de presentar una única sol·licitud en el centre que demane en primera opció. La presentació de sol·licitud en més d'un centre, en comportarà l'anul·lació.

CALENDARI D’ESCOLARITZACIÓ
FP BÀSICA  CURS 2020-2021

NIvell FP-BÁSICA
Presentació sol·licituds 21/05-01/06
Entregar requisit acadèmic * fins al 02/07
Llistes provisionals 07/07
Reclamacions C. Escolar Fins al 09/07
Llistes definitives 15/07
Al·legacions fins 19/07
* REQUISIT ACADÈMIC (fins al 2 de juliol):
  • Certificat del Consell Orientador i la Certificació acadèmica .
RECOLLIDA DE SOBRE DE MATRÍCULA:
  • Del 15 al 21 de Juliol.

Els alumnes que no es matriculen en la data indicada en el seu moment perdran el dret a la matrícula.

MES INFORMACIÓ (Normativa, Instàncies, etc…):