ADMISSIÓ A FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

ADMISSIÓ A FP BÀSICA

En aplicació de la Llei Orgànica 3/2020, d'Educació (LOMLOE), la Conselleria de Cultura, Educació i Esport va elaborar una nova normativa que regula l'admissió de l'alumnat als centres públics i privats concertats. Esta normativa pot ser consultada i descarregada en la pàgina web d'admissió de conselleria:

En aquest enllaç també es poden trobar els assitents d'admissió telemàtica que només estaran actius durant el termini de matriculació del nivell corresponent.
L'alumnat no adscrit que sol·licite plaça haurà de presentar una única sol·licitud en el centre que demane en primera opció. La presentació de sol·licitud en més d'un centre, en comportarà l'anul·lació.

Podeu descarregar-se els criteris per a la baremació de les so·licituds en el següent enllaç.

CRITERIS PER A BAREMACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

En virtut del que especifiquen les instruccions de la Conselleria d'Educació l'IES LA PATACONA ha decidit adoptar com a circumstància específica concedir un punt a l'alumnat que  tinga el domicili familiar o laboral situat a l'àrea d'influència del centre (Alboraia).

CALENDARI D’ESCOLARITZACIÓ  CURS 2024-2025

GRAU BÀSIC (Ordinaria)

 

NIvell FP-BÁSICA
Presentació sol·licituds 24/05 - 03/06
Entregar requisit acadèmic * Fins al 01/07
Llistes provisionals 05/07
Reclamacions (Direcció) 05/07 - 09/07
Llistes definitives 12/07
Reclamacions (C.Escolar) fins 16/07
Matrícula 15/07 - 18/07
* REQUISIT ACADÈMIC:
  • Certificat del Consell Orientador i la Certificació acadèmica .
RECOLLIDA DE SOBRE DE MATRÍCULA:
  • El dia 12 de Juliol.

Els alumnes que no es matriculen en la data indicada en el seu moment perdran el dret a la matrícula.

MES INFORMACIÓ (Normativa, Instàncies, etc…):