ADMISSIÓ A FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

ADMISSIÓ A FP BÀSICA

En aplicació de la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació (LOE), la Conselleria de Cultura, Educació i Esport va elaborar una nova normativa que regula l'admissió de l'alumnat als centres públics i privats concertats. Esta normativa pot ser consultada i descarregada en la pàgina web d'admissió de conselleria:

En aquest enllaç també es poden trobar els assitents d'admissió telemàtica (ací assitent de FPB) que només estarà actiu durant el termini de matriculació corresponent.
L'alumnat no adscrit que sol·licite plaça haurà de presentar una única sol·licitud en el centre que demane en primera opció. La presentació de sol·licitud en més d'un centre, en comportarà l'anul·lació.

CALENDARI D’ESCOLARITZACIÓ  CURS 2022-2023

GRAU BÀSIC (Ordinaria)

 

NIvell FP-BÁSICA
Presentació sol·licituds 19/05-29/05
Entregar requisit acadèmic * fins al 30/06
Llistes provisionals 06/07
Reclamacions (Direcció) Fins al 08/07
Llistes definitives 14/07
Reclamacions (C.Escolar) fins 18/07
Matrícula 15/07-21/07
* REQUISIT ACADÈMIC (fins al 30 de juny):
  • Certificat del Consell Orientador i la Certificació acadèmica .
RECOLLIDA DE SOBRE DE MATRÍCULA:
  • Del 15 al 21 de Juliol.

 

GRAU BÀSIC (2a oportunitat)

Nivell FP-BÁSICA
Presentació sol·licituds 4/07-10/07
Entregar requisit acadèmic *
Llistes provisionals 18/07
Reclamacions (Direcció) Fins al 20/07
Llistes definitives 22/07
Reclamacions (C.Escolar) fins 26/07
Matrícula 26/07-28/07

 

Els alumnes que no es matriculen en la data indicada en el seu moment perdran el dret a la matrícula.

MES INFORMACIÓ (Normativa, Instàncies, etc…):