ADMISSIÓ A FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

ADMISSIÓ A FP BÀSICA

En aplicació de la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació (LOE), la Conselleria de Cultura, Educació i Esport va elaborar una nova normativa que regula l'admissió de l'alumnat als centres públics i privats concertats. Esta normativa pot ser consultada i descarregada en la pàgina web d'admissió de conselleria:

En aquest enllaç també es poden trobar els assitents d'admissió telemàtica (ací assitent de FPB) que només estarà actiu durant el termini de matriculació corresponent.
L'alumnat no adscrit que sol·licite plaça haurà de presentar una única sol·licitud en el centre que demane en primera opció. La presentació de sol·licitud en més d'un centre, en comportarà l'anul·lació.

CALENDARI D’ESCOLARITZACIÓ  CURS 2023-2024

GRAU BÀSIC (Ordinaria)

 

NIvell FP-BÁSICA
Presentació sol·licituds 22/05 - 30/05
Entregar requisit acadèmic *
Llistes provisionals 05/07
Reclamacions (Direcció) 05/07 - 07/07
Llistes definitives 12/07
Reclamacions (C.Escolar) fins 14/07
Matrícula 13/07 - 18/07
* REQUISIT ACADÈMIC:
  • Certificat del Consell Orientador i la Certificació acadèmica .
RECOLLIDA DE SOBRE DE MATRÍCULA:
  • A partir del 12 de Juliol.

 

GRAU BÀSIC (2a oportunitat)

Nivell FP-BÁSICA
Presentació sol·licituds 11/07-16/07
Entregar requisit acadèmic *
Llistes provisionals 19/07
Reclamacions (Direcció) Fins al 21/07
Llistes definitives 24/07
Reclamacions (C.Escolar) fins 26/07
Matrícula 25/07-28/07

 

Els alumnes que no es matriculen en la data indicada en el seu moment perdran el dret a la matrícula.

MES INFORMACIÓ (Normativa, Instàncies, etc…):